ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบคกก.กองทุนยุติธรรม เกณฑ์ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 ดังนี้

QR Code LINE @Matichon

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon