Thailand

รมช.เกษตรฯ ติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการใช้ยางพารา จันทบุรีจันทบุรี –รมช. เกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราตามนโยบายรัฐบาลใน จ.จันทบุรี พร้อมเดินหน้าเพิ่มมูลค่าการนำยางพาราแปรรูปเป็นวัสดุด้านการจราจรเพิ่มความปลอดภัยทางถนน

วันนี้ ( 18 มิ.ย.) น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำคณะลงพื้นที่ จ.จันทบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราตามนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติและการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตอ.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่ากระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อผลักดันให้สถาบันเกษตรกรเพิ่มมูลค่าผลผลิต ด้วยการนำยางพารามาแปรรูปเป็นวัสดุด้านการจราจรและเพิ่มความปลอดภัยทางถนน


อาทิ แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนำทางจากยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) สำหรับนำไปใช้ในกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2563-2568 ซึ่งกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ทางด้านการจราจรและความปลอดภัยทางท้องถนนที่ผลิตจากยางพารา

และได้มีการทดสอบการชน การกระแทกจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยแล้วว่า วัสดุที่ผลิตจากยางพาราธรรมชาติช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สำหรับความร่วมมือดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดความสูญเสีย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบนท้องถนนที่ไม่อาจประเมินค่าได้แล้ว ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพาราด้วย

เนื่องจากหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม ได้รับซื้อผลิตภัณฑ์ยางพาราจากสถาบันเกษตรกรโดยตรง เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร โดยปัจจุบันมีสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจยางพารา จำนวน 661 แห่ง ในพื้นที่ 56 จังหวัด และมีสมาชิกสหกรณ์ที่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา 355,181 ราย มีสมาชิกในครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 1.42 ล้านราย พื้นที่รวม 3.4 ล้านไร่

และในปีการผลิต 2562/63 สหกรณ์รวบรวมน้ำยางได้ประมาณ 475,058 ตัน มูลค่า 16,998 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57 จากผลผลิตทั้งหมดของสมาชิกทั้งหมด


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th

Football news:

Josep Bartomeu: Barcelona have won La Liga 8 times in 11 years. Historic achievement
Lineker on the CAS decision on Manchester City: it's Hard to know what will happen to the FFP rules after this
Holand's busy holidays: first I sawed trees with my father, then I had a fight with a security guard at a night club
Tebas on Manchester City's participation in European competitions: CAS does not meet the arbitration standards
Bartomeu about VAR in La Liga: a number of decisions were made in favour of one of our rivals
Manchester City won UEFA: European Cup ban cancelled, penalty reduced
Jorge Valdano: if Real Madrid beat Granada, they will take La Liga