logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Thailand

“ศักดิ์สยาม” ฝากบอก “คลัง” ไม่ต้องกังวล

ตั้งบอร์ดรัฐวิสาหกิจตามกฎเกณฑ์อยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีกระแสข่าวว่านายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ซึ่งเป็นข้าราชการ การเมืองออกมาส่งสัญญาณให้คณะกรรมการ (บอร์ด) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมลาออก เพื่อเปิดทางให้มีการแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่เข้าไปบริหารงานแทน หลังมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่นั้น ทำให้หลายฝ่ายออกมาแสดงความเป็นห่วง และเมื่อเร็วๆนี้ นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ในฐานะที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด เรื่องแนวทางการแต่งตั้งบอร์ดรัฐวิสาหกิจ เสนอให้นายกรัฐมนตรีและ ครม.ได้รับทราบ และให้กระทรวงเจ้าสังกัดนำแนวทางไปปฏิบัติในการสรรหาและแต่งตั้งบอร์ดรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เห็นชอบไว้เมื่อวันที่ 11 ต.ค.60 ที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี เพื่อให้รัฐวิสาหกิจได้กรรมการที่มีทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ หนังสือที่นายอุตตมเสนอให้ ครม.รับทราบยังได้อธิบายถึงเหตุผลความจำเป็นในการนำเสนอแนวทางการแต่งตั้งบอร์ดรัฐวิสาหกิจ โดยระบุว่า เนื่องจาก คนร. เห็นว่าควรเสนอแนวทางนี้ให้ ครม. รับทราบอีกครั้ง เพราะเป็นเรื่องที่เข้าข่ายตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม ครม. พ.ศ. 2548 ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ ครม. หรือต้องเสนอ ครม. รวมทั้งเป็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ก็ได้เห็นชอบด้วย โดยเรื่องนี้มีความจำเป็นต้องเสนอ ครม.ให้รับทราบอย่างเร่งด่วน เพราะบอร์ดรัฐวิสาหกิจหลายแห่งได้มีการลาออก หรือกำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ตนไม่มีความกังวลแต่อย่างใด เพราะการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นบอร์ดกระทรวงคมนาคมต้องพิจารณาตามขั้นตอน ข้อบังคับที่กระทรวงการคลังมีข้อกำหนดอยู่แล้ว ไม่สามารถนึกว่าจะตั้งใครก็ตั้งเข้ามาเป็นบอร์ด หรือประธานบอร์ดได้เลย “ขอให้มั่นใจหากคมนาคมแต่งตั้ง ชื่อบุคคลใดเข้ามาดำรงตำแหน่ง จะต้องเป็นที่ยอมรับในสังคมวงการแน่นอน และผู้ที่คัดเลือกหรือถูกสรรหามาจะต้องมีคุณสมบัติ ที่มีความเหมาะสมทุกประการ ที่จะเข้ามาทำงานในหน่วยงานนั้นๆแน่นอน”.

อ่านเพิ่มเติม...

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO