logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Thailand

ทปอ.เผยทีแคส 63 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม 81 แห่ง เปิดรับกว่า 3.7 แสนที่นั่ง

ทปอ.เผยทีแคส 63 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม 81 แห่ง เปิดรับกว่า 3.7 แสนที่นั่ง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทปอ.ได้เปิดให้นักเรียนลงทะเบียนเข้าระบบการสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายนแล้ว ขณะนี้ยอดผู้ลงทะเบียนในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม มีจำนวน 133,202 คนแล้ว ทั้งนี้จะเปิดให้นักเรียนเข้ามาลงทะเบียนเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงเวลาที่นักเรียนเข้าไปใช้งานในระบบจริง หรือเข้าสมัครในรอบต่างๆ ส่วนปัญหาที่พบจากการลงทะเบียน เช่น ไม่ได้รับอีเมลยืนยัน ทปอ.ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

นายพีระพงศ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ทปอ.ได้สรุปจำนวนตัวเลขรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทีแคส 63 จำนวนเรียกรับ 4 รอบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีมหาวิทยาลัย เข้าร่วม 81 แห่ง จำนวนรับตามแผน 305,987 คน และจำนวนเรียกรับรวม 4 รอบ 376,516 ที่นี่ง รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน รับ 136,636 ที่นั่ง รอบที่ 2 โควตา รับ 97,262 ที่นั่ง รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รับ 74,432 ที่นั่ง และรอบที่ 4 แอดมิสชั่นส์ รับ 68,186 ที่นั่ง จำนวนที่นั่ง ที่เปิดรับ 376,516 ที่นั่ง แบ่งได้ดังนี้ จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยเปิดรับในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานมากที่สุด อย่างไรก็ตาม จำนวนการรับยังไม่แน่นอน เพราะหากรอบใดมีผู้สละสิทธิ ที่นั่งของแต่ละรอบจะถูกทบไปในรอบถัดไป

นายพีระพงศ์ กล่าวต่อว่า จากภาพรวมทั้งหมด เมื่อจำแนกเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัย แบ่งได้ดังนี้ มหาวิทยาลัยที่สังกัดทปอ. 29 แห่ง จำนวนเรียกรับทั้ง 4 รอบ 247,130 ที่นั่ง โดยแบ่งการเรียกรับเป็น รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน รับ 85,750 ที่นั่ง รอบ 2 โควตา รับ 69,290 ที่นั่ง รอบ 3 รับตรงร่วมกัน รับ 52,895 ที่นั่ง และ รอบ 4 แอดมิสชั่นส์ รับ 39,195 ที่นั่ง ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) 18 แห่ง จำนวนเรียกรับทั้ง 4 รอบ 59,192 ที่นั่ง รอบ 1 เรียกรับ 32,894 ที่นั่ง รอบ 2 เรียกรับ 15,746 ที่นั่ง รอบ 3 เรียกรับ 6,961 ที่นั่ง และรอบ 4 เรียกรับ 3,591 ที่นั่ง

นายพีระพงศ์ กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) 9 แห่ง จำนวนเรียกรับทั้ง 4 รอบ 39,309 ที่นั่ง รอบ 1 เรียกรับ 13,587 ที่นั่ง รอบ 2 เรียกรับ 10,509 ที่นั่ง รอบ 3 เรียกรับ 8,577 ที่นั่ง และรอบ 4 เรียกรับ 6,636 ที่นั่ง ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชน 22 แห่ง จำนวนเรียกรับทั้ง 4 รอบ 30,567 ที่นั่ง รอบ 1 เรียกรับ 4,400 ที่นั่ง รอบ 2 เรียกรับ 1,689 ที่นั่ง รอบ 3 เรียกรับ 5,849 ที่นั่ง และรอบ 4 เรียกรับ 18,629 ที่นั่ง และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ 3 แห่ง จำนวนเรียกรับทั้ง 4 รอบ 318 ที่นั่ง รอบ 1 เรียกรับ 5 ที่นั่ง รอบ 2 เรียกรับ 28 ที่นั่ง รอบ 3 เรียกรับ 150 ที่นั่ง และรอบ 4 เรียกรับ 135 ที่นั่ง

“การสมัครทีแคส 63 คาดว่าจะมีนักเรียนเข้าสมัครประมาณ 3 แสนคน เท่ากับจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยสาเหตุที่มหาวิทยาลัยเปิดรับเกินจำนวนนักเรียนที่จบมานั้น เพราะเผื่อที่นั่งไว้สำหรับนักเรียนที่จะสละสิทธิในรอบนั้นๆ” นายพีระพงศ์ กล่าว

Themes
ICO