Thailand

ติดตายางฯอายุ 1 เดือน เทคนิคใหม่..โตไวให้ผลผลิตสูง

“การขยายพันธุ์ยางพาราที่นิยมกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะใช้วิธีการติดตาต้นตออายุ 6 เดือน ก่อนจะนำมาเพาะเลี้ยงเป็นยางชำถุงอีก 6 เดือน ถึงจะให้ใบยาง 1 ฉัตร รวมแล้วก่อนจะนำลงปลูกได้ ต้องเสียเวลาอย่างน้อย 1 ปี แต่ตอนนี้เรามีวิธีใหม่ทำได้เร็วแค่ 4 เดือน สามารถลงดินปลูกได้แล้ว แถมยังทำให้ต้นกล้าโตไว น้ำยางที่ออกมามีเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงกว่าแบบเดิม”

ดร.วิทยา พรหมมี หรือ ดร.ปู นักวิชาการเกษตร 8 หัวหน้าวิจัยและผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยถึงเทคนิคการติดตายางแบบใหม่ที่ได้มาจากโครงการวิจัยการติดตายางพาราอายุ 1 เดือน ที่เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2556 ในสถานีวิจัยยางฉะเชิงเทรา

“เพราะเราต้องการลดระยะเวลาในการ ขยายพันธุ์ให้สั้นลง เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร และต้องการพัฒนาต้นยางให้มีการเจริญเติบโตให้ผลผลิตดีเพื่อรายได้ให้เกษตรกรก็จะเพิ่มขึ้น ด้วยการใช้เทคนิคติดตาต้นตอที่มีอายุแค่เพียง 1 เดือน”

เทคนิคพิเศษการติดตาต้นตอที่มีขนาดเล็ก ดร.ปู อธิบายว่า คนติดตาจะต้องมีการฝึกการพัฒนาฝีมือรวมทั้งต้องมีสภาพแวดล้อมต้องเหมาะสมด้วย ถ้าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ขณะปฏิบัติงาน ความสำเร็จในการขยายพันธุ์ยางจะต่ำลง

ปกติการติดตายางที่อายุ 6 เดือน จะได้ผลผลิตยางชำถุง 90%...แต่การติดตากับต้นเล็กอายุ 1 เดือน ถ้าไม่มีความชำนาญ ทำให้ความสำเร็จจะอยู่ 30% ต่อมาได้พัฒนาฝีมือและเทคนิคเพิ่มขึ้นจะสำเร็จได้ถึง 70%

ดร.วิทยา เผยว่า ปัจจุบันต้นยางติดตา 1 เดือน ได้ทดลองปลูกลงแปลงแล้ว 4 ปี และผลจากการเก็บข้อมูลสรีระของต้นยางเปรียบเทียบทางวิทยาศาสตร์ พบว่า ต้นยางตั้งตัวไวเจริญเติบโตได้ดี ลำต้นขนาดเท่ากับยางติดตา 6 เดือน...

เมื่อถอนต้นขึ้นมาตรวจวิเคราะห์ ระบบรากค่อนข้างสมบูรณ์และแข็งแรง มีระบบรากแก้ว ไม่ขด ไม่งอ ไม่ขาด ส่งผลให้รากสามารถชอนไชไปหาอาหารเพื่อส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นยางได้ดี ประสิทธิภาพของการให้น้ำยางสูงกว่า

และทดลองกรีดยาง 10 ครั้งติดต่อกัน แล้วนำผลผลิตน้ำยางที่ได้มาตรวจสอบทางวิชาการเปรียบเทียบกัน ระหว่างต้นยางที่ขยายพันธุ์ด้วยต้นตอ 1 เดือนกับต้นตอ 6 เดือน ปรากฏว่า ต้นตอ 1 เดือน ให้ผลผลิตเปอร์เซ็นต์น้ำยางแห้ง 117 กรัม สูงกว่าต้นตอ 6 เดือน ที่ให้ผลผลิตแค่ 115 กรัม

ข้อดีที่สุด คือ ลดต้นทุนในการเตรียมต้นยางชำถุง ลดระยะเวลาดูแลรักษาใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ลดค่าจ้างแรงงาน ผลสำเร็จของงานวิจัยชิ้นนี้ กยท.เตรียมที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรต่อไปในอนาคต.

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

Football news:

Fiorentina wants to get Higuain as part of Chiesa's exchange to Juventus
Direct shots from a corner are a deliberate technique of the team from Portugal. Scored the winning goal in the 91st and moved closer to the Europa League
Brescia reported that Balotelli weighs 100 kg. He gained 8 kg of extra weight
60 years ago, the USSR team was the first to win the Euro
The Premier League admitted that incorrect penalty decisions were made in all of Thursday's matches
Manchester United of the mid-90s, Flamengo of the 70s, England of the 80s: 101 best forms in the history of football (first part)
UEFA President: The memory of the Soviet victory at Euro 1960 will live long