เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นวุฒิสภาสหรัฐมีมติเอกฉันท์ผ่านร่างกฎหมายเพื่อช่วยปกป้องสิทธิมนุษยชนในฮ่องกง ที่ได้มีการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วง ซึ่งส่งผลให้ฮ่องกงต้องประสบกับปัญหาความวุ่นวายและการใช้ความรุนแรงมานานกว่า 6 เดือน

หลังวุฒิสภาสหรัฐลงมติผ่านร่างกฏหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในฮ่องกง ก็จะมีการส่งเรื่องให้กับสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้การรับรองอีกครั้ง ซึ่งต้องมีการปรับแก้ในประเด็นที่สองสภาเห็นต่าง จากนั้นจึงจะมีการส่งเรื่องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พิจารณาต่อไป

วุฒิสภาสหรัฐยังผ่านร่างกฎหมายฉบับที่ 2 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ให้มีการยกเลิกการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกง อาทิ แก๊สน้ำตา สเปย์พริกไทย กระสุนยาง และปืนช็อตไฟฟ้า

อย่างไรก็ดียังไม่มีปฏิกิริยาจากทำเนียบขาวว่าทรัมป์จะลงนามหรือคัดค้านร่างกฏหมายสิทธิมนุษยชนในฮ่องกง โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐระบุว่ายังไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆ ในเรื่องดังกล่าว