logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Bulgaria

Горивата ускоряват българския износ към държави извън ЕС

Няма коментари.

Растежът на българския износ леко се ускорява през май – от отчетените 6.3% месец по-рано до 7.3% на годишна база. Приносът е основно на продажбите на стоки в трети страни, които се увеличават с 13%, докато темпът на експорта към ЕС се забавя. Продажбите на горива са най-силния двигател на растежа на износа към държави извън съюза през май. И макар че все още няма подробна разбивка на данните за търговията с други страни членки, данните към април показват, че и тук най-големият принос е на горивата.

Като цяло стойността на продажбите на българския експорт на стоки достига 23.3 млрд. лв. към края на май, а вносът е малко над 25.7 млрд. лв. Темпът на растеж на експорта се ускорява тази година, като един фактор за това е по-ниската база от слабата 2018 г. Същевременно вносът също продължава да се повишава, но със значително по-бавен темп.

Търговията с трети страни през май

Растежът на износа към държави извън съюза се ускорява от символичните 1.7% месец по-рано до 13% на годишна база през май. Това се дължи до голяма степен на продажбите на горива, които достигат 289 млн. лв. и са със 72.2% над миналогодишните по това време. За справка - увеличението отговаря за 9.3 пр.п. от промяната за месеца и е в резултат на два пъти и половина по-голямо количество, изнесено към държави извън съюза.

Тук трябва да се отбележи, че първото полугодие на миналата година беше особено слабо по отношение на продажбите на горива. Фактор за това вероятно е големият ремонт на рафинерията на "Лукойл Нефтохим Бургас", който доведе и до 2 месеца застой в производството.

От друга страна, продажбите на мед и изделия от мед продължават да теглят надолу износа към трети страни. През май експортът на стоки от цветния метал пада с близо 12% на годишна база до 116.2 млн. лв. Намаляват както количествата спрямо година по-рано, така и цената на суровината на международните пазари.

Горивата движат и търговията с ЕС през април

Сумата на продажбите на български стоки в ЕС през април надвишава 3.1 млрд. лв., което е с 8.4% над стойността година по-рано. Тук тенденциите са подобни на тези, които се виждат в данните за експорта към трети страни. Докато медта и стоки от мед намаляват, горивата нарастват в пъти – от продажби за 60.3 млн. лв. миналата година до 201.5 млн. лв. през април 2019 г. По-големи продажби на горива и нефтени продукти са видими в Италия (от 340 хил. до 36 млн. лв.), Гърция (от 8.2 млн. до 48.9 млн. лв.) и Испания (от 68 хил. до 28.2 млн. лв.).

Добра новина е, че електрониката също има значителен принос към растежа с увеличение на сумата на продажбите от 15.4% до 371.2 млн. лв. Нагоре са и продажбите на машини и апарати, велосипеди, авточасти.

Вносът намалява

Продажбите на вносни стоки в България намаляват с 0.6% през май спрямо същия период на миналата година, показват данните на НСИ. Спадът идва от стоките от държави извън съюза, при които понижението е със 7.3% на годишна база. И тук спадът се дължи на горивата – тройно по-малко количество внесени сурови нефтени масла и нефтен газ показва подробната разбивка на НСИ. Сумата на продадените в България чужди горива и нефтени продукти като цяло намалява с 43% до 295.9 млн. лв. през май.


All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO