Bulgaria

Инспекцията по труда издава разрешенията за наемане на непълнолетни до 2 дни, вместо за 7

Работодатели отново активизираха търсенето на непълнолетни за работа, което традиционно е един от сигналите за раздвижване на пазара на труда. Това става известно от данните за издадените от ИА "Главна инспекция по труда" разрешения за първите пет месеца на годината, които са с над 50 на сто повече спрямо същия период на 2020 г., съобщиха от пресцентъра на ГИТ.

Процедурата по издаването им е максимално облекчена. Ако подадените документи са коректни, е създадена организация решение от Инспекцията по труда да има в рамките на 2 дни, въпреки че срокът е седемдневен. Исканията могат да се подават, а разрешенията да се получават по електронен път. От работодателите се изискват документи, които са задължителни за всяко работно място, независимо дали на него ще се наемат непълнолетни или пълнолетни. Разликата е, че при наемане на хора под 18 години, те се представят предварително в Инспекцията, а при наемане на пълнолетни - при проверка.

За първите пет месеца на 2021 г. Инспекцията по труда е издала 858 бр., от които 838 са за младежи, навършили 16 г., при 548 бр. година по-рано. Броят им обаче е наполовина спрямо януари-май 2019 г., когато дадените разрешения са били 1639, а за цялата 2019 г. бяха дадени рекордните 9400 разрешени.

В Световния ден срещу детския труд - 12 юни, България може да отбележи, че в страната най-тежките му форми са елиминирани. Българското законодателство е съобразено с международните нормативни актове, които защитават децата от трудова експлоатация.

Трудът до 16 години у нас е забранен, като възрастта е съобразена със задължителната за образование. Лица, навършили 16 години, могат да бъдат наети на работа само с разрешение на Инспекцията по труда. По изключение разрешение може да се получи и за дете, навършило 14 г., основно за участие в кинопродукции, театрални постановки, музикални състави.

Наемането на непълнолетни без разрешение от ГИТ се счита за престъпление и при установяване на такова нарушение се уведомява прокуратурата. Информация за цялата процедура по издаване на разрешенията за наемане на лица, ненавършили 18 г., е описана в сайта на ИА ГИТ, в секцията Административно обслужване, рубрика "Процедури" https://www.gli.government.bg/bg/node/4389.

Най-често непълнолетни се наемат за извършване на дейности в хотелиерството, ресторантьорството и търговията през дългата лятна ваканция. При всяка проверка инспекторите по труда упражняват и контрол върху наемането на хора, ненавършили 18 г. Работните места, на които се наемат те, се проверяват на място, за да се установи, че условията на труд не създават риск за тяхното здраве. Непълнолетните не могат да полагат тежък физически труд, нощен и извънреден труд, да извършват работа, свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти. Работният ден за тях е 7-часов, за което те следва да получават минимум минималната работна заплата за страната. Те имат право на удължен платен годишен отпуск от 26 дни.

С резолюция на Организацията на обединените нации (ООН) 2021 г. е обявена за Международна година за премахване на детския труд, а Международната организация на труда (МОТ) е определена да поеме ръководството по нейното прилагане. По този повод в Световния ден срещу детския труд МОТ апелира "Действайте сега: прекратете детския труд". От организацията припомнят, че голямата цел е премахването на детския труд до 2025 г. в световен мащаб и изразяват притеснения, че напредъкът по изпълнението й може да бъде повлиян от пандемията от COVID-19 и безпрецедентната икономическа криза, която я придружава.
През тази година е предвидено да бъдат представени нови глобални оценки за детския труд. По оценките до момента около 152 млн. деца в света са подложени на тежък труд, което ги лишава от детство и от достъп до образование.

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it