Moldova

MODIFICĂRI la Codul Muncii: Program flexibil de muncă, transfer temporar la un alt post sau compensarea orelor de muncă suplimentară cu ore LIBERE, nu cu bani

Patronii și angajații ar putea conveni asupra posibilității de aplicare a programelor flexibile de muncă, asupra transferului temporar al salariatului la o altă muncă în cadrul aceleiași unități, cu păstrarea locului de muncă de bază sau compensarea orelor de muncă suplimentară cu ore libere.

Acestea sunt doar câteva modificări la Codul Muncii aprobate ieri de Guvern, după ce a fost solicitată expertiza Organizației Internaționale a Muncii.

Astfel, cele mai importante modificări la Codului Muncii al Republicii Moldova se referă la:

-asigurarea posibilității de aplicare a programelor flexibile de muncă;

-realizarea dreptului angajatorului să transfere temporar salariatul, cu acordul scris al acestuia, la o altă muncă în cadrul aceleiași unități, pe o perioadă de până la o lună, cu posibilitatea de a prelungi acest termen până la un an, cu păstrarea locului de muncă de bază;

-admiterea ca în contractele colective de muncă la nivel de unitate sau în contractele individuale de muncă să fie prevăzută posibilitatea de a compensa orele de muncă suplimentară cu ore libere;

-acordarea dreptului salariatului care intenționează să adopte un copil să solicite concediu neplătit pe o durată de cel mult 90 de zile;

-asigurarea dreptului conducătorului unității să decidă transferul unor zile de repaus (de lucru) în alte zile. Guvernul va dispune de acest drept pentru autoritățile și instituțiile publice.