Det nye sykdomstilfellene er fra Buskerud, Vestfold, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, opplyser Mattilsynet.

Flere hunder er døde etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Enda flere har fått symptomene. I flere av de obduserte hundene er det funnet bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium ferfringens. Men ifølge Veterinærinstituttet er det foreløpig ikke klart om bakteriene er årsaken til utbruddet.

Hittil er det ikke funnet fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med tanke på alder, rase, foring, turområder eller kontakt med andre hunder. Det er ikke kjent om det er en sammenheng mellom dødsfallene.

De syke hundene har symptomer som oppkast, blodig diaré og redusert allmenntilstand. Mattilsynet anbefaler hundeeiere å ikke la hunden hilse på andre hunder.

Onsdag kunne Mattilsynet fortelle at de hadde mottatt fem nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom.

Tilfellene var oppdaget i Vest-Agder, Oslo, Telemark, Nordland og Finnmark, opplyser de i en pressemelding.

– Det er viktig å huske på at disse symptomene forekommer hos hunder, men da ofte med mindre akutt sykdomsforløp. Så vidt vi har oversikt over så langt, er det ikke noen unormal forekomst av symptomene andre steder enn i Oslo-området, opplyste Mattilsynet i pressemeldingen onsdag.