logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Norway

EU nærmere enighet om klimanøytralitet

Målet om klimanøytralitet innen 2050 kan nå ligge an til å få forsiktig støtte på EUs toppmøte i Brussel.

I et nytt utkast til slutterklæring fra toppmøtet tidfestes målet om klimanøytralitet for første gang til 2050.

I utkastet, som NTB har fått tilgang til, heter det at stats- og regjeringssjefene inviterer EUs ministerråd og EU-kommisjonen til å videreføre arbeidet med «betingelsene, insentivene og det tilretteleggende rammeverket som må komme på plass, for å avgjøre hvordan en overgang til et klimanøytralt EU innen 2050 kan sikres».

Det er fortsatt uklart om utkastet vil bli godtatt av toppmøtet. Stats- og regjeringssjefene må enstemmig stille seg bak teksten for at den skal bli vedtatt, og flere medlemsland – med Polen og Tsjekkia i spissen – har strittet imot.

(©NTB)

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO