Forum for natur og Friluftsliv Rogaland (FNF) vurderer nå å politianmelde Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Bakgrunnen er deres saksbehandling av endringer ved Måkaknuten Vindpark.

Utbyggerne Norsk Vindenergi søkte til NVE om å få utvide energiproduksjonen på anlegget. Endringene innebar at hver vindmølle økte i høyden fra 125 til 190 meter.

Dette betyr mer støy, større veier og endringer for dyreliv.

NVE godkjente søknaden.

Langt over grensen

FNF mener NVE burde ha bedt om en ny konsekvensutredning da de godkjente en utvidelse av samlet installert effekt fra 66 megawatt (MW) til 99 MW.

Dette begrunner FNF med at grensen for å måtte foreta en konsekvensutredning er på 10 MW.

De mener derfor at NVE har brutt loven ved å ikke konsekvensutrede området før de godkjente endringene.

Har klaget flere ganger

FNF sendte en klage til Olje- og energidepartementet og fikk stoppet anleggsstart av Måkaknuten vindkraftverk. De har også sendt et tilsvar til NVE sin redegjørelse av godkjenningen, der FNF konkluderer med at NVE fortsatt driver ulovlig saksbehandling.

Fylkesrådmannen og fylkesutvalget mener også at redegjørelsen til NVE ikke holder mål.

Fylkesrådmann, Inge Smith Dokken, mener at saksbehandlingen av godkjenningen for utvidet installert effekt og godkjenningen av detaljplanene for anlegget ikke oppfyller de formelle kravene til konsekvensutredning og offentlighøring.

– NVE er et tilsynsorgan

– De burde ha konsekvensutredet. Dette handler ikke om at vi er for eller imot vindkraft. Det handler om at NVE er et tilsynsorgan, som burde følge lovene for saksbehandling, sier Anne Katrine Lycke, som sitter i styret i FNF Rogaland.

FNF Rogaland samarbeider med 17 forskjellige frivillige organisasjoner og friluftsrådene.

– Denne saken kan skape presedens. Vi ønsker ikke at det er slik utbyggingen av vindkraft skal foregå i Norge, sier Lycke.

LES MER: