Salget av uproduktiv mark i ytterkanten av eiendommen til det historiske godset Reins Kloster i Indre Fosen ville gitt Hans Henrik Hornemann muligheten til å utvikle kjernevirksomheten på gården, melkeproduksjonen. I tillegg har Hornemann, som mange andre bønder, investert og utviklet andre driftsformer. For å få flere bein å stå på. Økologisk småskalaproduksjon av is og øl har vært en kvalitetsmessig suksess, men foreløpig ikke gitt overskudd. For å utvikle dette videre trenger Hornemann kapital.