smp-stories-top-widget

Onsdag ble det målt temperaturer opptil 40 grader over det normale på Grønland, og nord for Alaska ble det registrert åpent vann på steder der man knapt før har sett det på denne tiden av året.

– Dette er ekstremmålinger som samsvarer med den langsiktige oppvarmingstrenden. Arktis er i forandring, sier Zachary Labe, klimaforsker ved Universitet i California.

Veldig mye, veldig tidlig

Ifølge registreringer fra det amerikanske National Snow and Ice Data Center har grønlandsisen knapt noen gang opplevd så tidlig og så omfattende vårsmelting. Og aldri har Nordishavet hatt så lite is midt i juni som nå.

Jason Box, klimaforsker ved De nasjonale geologiske undersøkelser for Danmark og Grønland, sier at temperaturene over det vestlige Grønland har vært unormalt høye og snømengdene godt under det normale for årstiden.

Marco Tedesco, isforsker ved Columbia University, tilføyer at det har vært unormalt varmt også i de sentrale og østlige deler av Grønland, og at det har utløst en uvanlig tidlig og omfattende smelting.

Smeltingen pågår nå over ca. 45 prosent av grønlandsisens areal. 12. juni ble det målt null grader på den automatiske målestasjonen Summit, 3250 over havet.

Langvarig høytrykk

Et stabilt høytrykk har ligget over Grønland den siste tiden. Skulle værtypen fortsette, sier forskere at issmeltingen på Grønland i år kan nærme seg og kanskje passere rekordåret 2012.

– Fortsetter høytrykket, tror jeg smeltingen setter ny rekord, tvitret Xavier Fettweis, klimaforsker ved universitetet i Liege i Belgia.

Forskerne minner likevel om at værforholdene på Grønland gjennom årene har vist svære variasjoner, og at situasjonen kan endre seg fort igjen.

Minst is siden målingene startet

Sjøisen i Arktis er blitt overvåket ved hjelp av værsatellitter siden 1979, og aldri har det vært målt så lite is midt i juni som nå.

– Det er bemerkelsesverdig hvor mye åpent hav det nå er i dette området, sier Zachary Labe ved Universitetet i California. Høytrykk over Arktis har ført med seg uvanlig sterk issmelting langs Alaskas nordkyst.

Ifølge Labe er det nå mulig å seile på åpent vann hele veien fra Beringstredet til Beauforthavet gjennom et smalt, åpent sund ved Utqiagvik, Alaskas nordligste by.

– Det er svært uvanlig med åpent farvann her på denne tiden, sier Labe.

Med så mye åpent vann, stiger sjøtemperaturen i området. Dette kan igjen forsinke tilfrysningsperioden til høsten.

Om det går mot rekordlite sjøis, avhenger helt av værutviklingen.

– Vi har foreløpig ingen indikasjoner på at det blir så lite som i 2012, da den arktiske isen nådde sitt historisk minste nivå. Overskyet vær kan bremse smeltingen. Det er vanskelig å komme med prognoser, sier Labe.

Får følger for mye

De ekstraordinære værforholdene i Arktis kan få store konsekvenser. Det er et visdomsord som ofte gjentas av polarforskere: «Det som skjer i Arktis, blir ikke værende i Arktis.»

Høytrykkene over Arktis, som har brakt med seg uvanlig høye temperaturer og tilhørende issmelting, presser kaldluft til andre og sørlige områder. Det kan sammenlignes med det som skjer når kjøleskapsdøren blir stående åpen: Mye av det sentrale og østlige USA har hatt temperaturer godt under det normale den siste uken.

Norsk enerett: Aftenposten