smp-stories-top-widget

De ansatte ble informert om avgjørelsen fredag. Produksjonen utgjør 11 av de 38 årsverkene i bedriften.

– Beskjeden var veldig tung å gi, sier daglig leder Rune Leikvoll til NRK. Han opplyser at det ikke er bestemt hvor produksjonen skal flyttes til.

Hardanger Bestikk hadde et underskudd på 4,4 millioner kroner i 2017. Før det hadde selskapet gått i pluss hvert år siden 2011, viser tall fra Brønnøysundregistrene. Ifølge Leikvoll kommer tallene for 2018 til å vise et solid underskudd.

Ifølge Ullensvangs ordfører Solfrid Borge vil flyttingen av produksjonen få konsekvenser for lokalsamfunnet.

– Hardanger Bestikk har vært en hjørnesteinsbedrift i Ullensvang i 60 år. Det har vært kjærkomne lokale arbeidsplasser, og det er trist at de nå har kommet til denne avgjørelsen, sier hun.