Linn Beate Berg presser lupen mot et førerkort og studerer kortet. Grundig. Sammen med de andre tre rundt bordet skal hun avgjøre om det er ekte eller falsk. De jobber alle i Statens vegvesen og må vurderer om id-bevisene de får levert er ekte eller falske.