smp-stories-top-widget

Klokken 8:30 tirsdag skal etter planen hoveddommeren i spionsaken mot Frode Berg begynne å lese opp dommen mot nordmannen.

Tilnærmet samtlige som blir tiltalt for spionasje i Russland, blir dømt, og det er ventet at Frode Berg ikke vil bli noe unntak.

Tiltalen er hemmelig, og det samme vil størstedelen av dommen bli. Selve straffeutmålingen er imidlertid åpen.

Når dommen har falt, er det spørsmål om Frode Berg vil anke. Gjør han det, vil han ikke ha mulighet til å søke om benådning ennå. Den russiske presidenten kan kun benåde en person når en dom er rettskraftig.

Flere tror at norske og russiske myndigheter vil forhandle på bakrommet om en løsning som gjør at Frode Berg blir utlevert til Norge.

Vil du lese flere artikler østfra?

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.