logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Norway

Lokale lærerstudenter blant landets mest fornøyde

UTDANNING: Det viser Den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret som ble lagt fram tirsdag 12. februar.

Norske studenter på andre året på bachelor og andre året i masterutdanningen har hvert år siden høsten 2013 blitt spurt om tilfredshet og studiekvalitet. Norsk høyere utdanning får en skår på 4,1 for sjette året på rad fra studentene. Skalaen går fra en til fem.

For Stord og Høgskolen på Vestlandets del er det studentene som skal undervise de minste barna som er mest fornøyde, altså lærerne som skal undervise fra 1. til 7. trinn.

Høgskolen i Innlandet (Hamar) har de mest fornøyde studentene med 4,3 poeng, mens studentene på Stord følger hakk i hæl, med 4,1. Andreplassen deler de med lærerstudenter i Agder, Volda og Nesna.

Få har svart

– Gjennomsnittlig gir studenter på grunnskolelærerutdanningene sine lærested en samla skår på 3,7 poeng, skriver Khrono.

Inne på Studentbarometeret står det imidlertid at resultatene fra Stord må tolkes med forsiktighet da det er få som har svart.

11 har svart, noe som ifølge Studentbarometeret utgjør 84,6 prosent av studentene.

Når det gjelder studentene, som vil undervise på mellomtrinnet og ungdomstrinnet, ligger de 0,2 under landssnittet med en helhetsvurdering på 3,5, mens barnehagelærerstudentene har gitt studiet sitt en helhetsvurdering på 3,2. Det er 0,8 under landsgjennomsnittet.

Fornøyde maskiningeniører

Sykepleierstudentene er mer fornøyde enn snittet, noe de også er i Haugesund. Begge steder har studentene gitt studiet 4,1 – 0,1 mer enn snittet i landet.

Bedre enn snittet scorer også framtidens maskiningeniører, med 0,3 over snittet, mens økonomi og administrasjonsstudentene gir studiet 0,4 poeng lavere enn snittet er for tilsvarende studier ved andre høyskoler.

Nasjonalt er de tre studiene med mest fornøyde studenter politi, matematikk/statistikk og fysikk.

I motsatt ende finner vi grunnskolelærer, farmasi og samfunnsøkonomi.

Alle tallene kan du finne her.

Themes
ICO