Norway

«Motvekt»-anmeldelse under falskt flagg

DEBATT: Harald Liebichs meningsytring mister autoritet og legitimitet som anmeldelse, og avisen mister sin troverdighet.

Publisert: Publisert:

Nå nettopp

Debattinnlegg

I høst kontaktet jeg Stavanger Aftenblad i håp om å få redaksjonell omtale av boken «Motvekt – Fakta om klima». Etter noe dialog med redaktør Tarald Aano ble det gitt uttrykk for at Aftenbladet verken ønsket å anmelde eller omtale boken. Men så dukket det likevel opp en anmeldelse.

I et innlegg stilte jeg flere spørsmål om dette.

Flere opplever i dag mediene som en samfunnsinstitusjon hvor tillit og troverdighet er under press. Derfor er redaktør Aanos svar av prinsipiell interesse for langt flere enn potensielle lesere av boken.

Det viser seg blant annet at anmeldelsen, signert Harald Liebich, ikke var bestilt av Aftenbladet. Den ble sendt som en meningsytring i form av en anmeldelse. Og så fant altså avisen det riktig å bruke den som avisens anmeldelse.

Emissær i klimakrisens tjeneste

Før anmeldelsen ble publisert hadde Liebich imidlertid også deltatt aktivt på Facebook i debatten om boken. I tillegg – én uke før anmeldelsen i Aftenbladet –la Liebich ut et innlegg om boken på Facebook. Innlegget er nesten identisk med anmeldelsen. Liebich er med andre ord selv en aktiv debattant i klimakrisens tjeneste, og han har altså forut for Aftenbladets anmeldelse deltatt med en rekke Facebook-innlegg om boken. Han er trolig den som har lagt igjen det største fotavtrykket i debatten om boken. Alt dette skjer før Aftenbladet pakker hans ytringer inn som avisens anmeldelse.

Selv om en anmeldelse alltid vil være subjektiv, er den vanlige avisleser vant med, og stoler på, at anmelderen ikke har sin egen agenda som forstyrrer en saklig anmeldelse av boka. Så lenge den aktuelle anmeldelsen ikke var bestilt av Aftenbladet, og anmelderens ståsted i klimadebatten heller ikke fremgår av teksten, seiler den under falskt flagg. Følgelig oppfyller den ikke de objektivitetskrav Aftenbladet bør sette til publisert materiale.

Etter mitt skjønn mister Liebichs meningsytring både autoritet og legitimitet som anmeldelse, og avisen mister sin troverdighet. I beste fall er det useriøst, og i verste fall er det et forsøk på å fremstå som en seriøs medieaktør mot bedre viten.

Rolleforståelse

Så til Harald Liebich og hans kommentar til mitt innlegg. Han skriver:

«Jeg hadde trodd at det var innholdet i boka som ville bli hovedsaken i forsvaret av boka. I stedet rettes kritikk mot Aftenbladet og mot undertegnede som skrev en omtale.»

Det å forsvare innholdet i boka tilligger ikke forleggerrollen. Wigestrand Forlag er et fritt og uavhengig forlag, og det ville være skadelig om forlaget brøt med det som er en selvpålagt og selvsagt rolleforståelse. Vårt mål er å bidra til at ytringsfriheten og ulike stemmer løftes fram.

En anmeldelse krever også rolleforståelse, både av anmelder og avis.

Jeg har nå fått belyst mitt anliggende, og vil for egen del ikke delta i videre polemikk.

Les også

Bokanmeldelsen: «Spinkel motvekt mot klimaforskningen»

Les også

Øyvind Wigestrand: «Tre spørsmål til sjefredaktør Helle etter en bokanmeldelse»

Les også

Harald Liebich er en kompetent anmelder

Les også

Harald Liebich: «Wigestrand Forlags ’motvekt’-bok om klimaendringer er kontroversiell»

Football news:

Barcelona have 14 points after 10 rounds - the worst start in La Liga in 33 years
The same goal Monday in the Euro 1960 final: did not see the ball fly into the net, and says that he had no right not to score
Monday's last name appeared by accident - because of a drunk person. He entered the day of the week in the documents
Messi is the only one in the top 5 European leagues not to score after 10 + shots in a championship game this season
Lampard on 3-1 with Leeds: I'm absolutely thrilled. On another day we could have scored 5-6
Koeman on 1:2 with Cadiz: the Mood was not too good. Lost because of an error
Mbappe scored his 100th goal for PSG and shares 4th place in the club's goalscoring list