Mange har nok fått med seg at Trondheim har sagt nei til å være med på Ungdata i år. Dette har ikke gått upåaktet hen, og det var også ett av argumentene til kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Camilla Trud Nereid. Hun ønsket nettopp å skape en debatt rundt denne store nasjonale spørreundersøkelsen, ved å trekke ut Trondheim kommune. Og det ser ut til at hun får ønsket sitt oppfylt. Mange har nok sine tanker og meninger om dette dristige og spesielle valget som makthaverne i kommunen har tatt.