Pandion Energy kjøper opp 20 prosent i Equinors utvinningstillatelse PL 263 D og PL 263 E, som inneholder leteprospektet Appolonia.

Utvinningstillatelsene ligger i blokkene 6407/1 og 6507/10 på Haltenbanken i Norskehavet.

– Denne transaksjonen er vårt tredje kjøp innen leting og det andre kjøpet i Norskehavet. Appolonia-prospektet, som strekker seg inn i begge utvinningstillatelser, er i en petroleumsrik provins med mange felt og funn og er et verdifullt bidrag til vår voksende portefølje av attraktive letemuligheter, sier Jan Christian Ellefsen, administrerende direktør i Pandion Energy, i en pressemelding.

PL 263 D ble tildelt i TFO 2017. PL 263 E er en ny lisens som skal skilles ut fra PL 263. Denne ble tildelt i 16. konsesjonsrunde i år 2000. Begge utvinningstillatelser er operert av Equinor (70 prosent før nedsalg) med Spirit som eneste partner (30 prosent). Operatøren jobber for tiden med å modne Appolonia-prospektet og gitt en positiv borebeslutning i partnerskapet vil denne kunne bli inkludert i operatørens borekampanje for 2020.

Oljemyggen Pandion Energy holder til i Oslo og er et privat olje- og gasselskap med noen få eierandeler på norsk sokkel. Porteføljen består av 10 prosent eierandel i Valhall-området sør i Nordsjøen og 20 prosent eierandel i Duva-utbyggingen ved Gjøa-feltet i Nordsjøen. I tillegg har selskapet eierandeler i noen letelisener.

Det er de internasjonale forvaltningsselskapet Kerogen Capital som finansierer Pandion Energy.