Norway

Plan for ny E6-nord - en maktdemonstrasjon fra Nye Veier AS. Den må stoppes!

Saken oppdateres.

Åpent brev til areal- og samferdselskomiteen og bystyret i Trondheim:

Ifølge Adressa den 4. juli, vil Nye Veier AS sette i gang anleggsarbeidene før planforslaget er behandlet og dermed presse Trondheim kommune til å godta reguleringsplanen for en ny firefelts motorvei. Vi oppfatter det som oppsiktsvekkende at et statseid selskap opptrer så arrogant og/eller uvitende om Plan- og bygningsloven, avtaler og Nullvekstmålet. Nye Veier opptrer både som politisk aktør og lobbyorgan. Dette skjer i en situasjon der kommunen har varslet Klimakrise og prioriterer sitt arbeid høyt for reduserte klimagassutslipp.

Nye Veier har som mandat å bygge motorveier og prioritere prosjekter etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet og trafikksikkerhet. En stor svakhet med mandatet er at miljøbelastninger, naturinngrep og klimagassutslipp tillegges liten eller ingen vekt.

Det nye reguleringsplan-forslaget for strekningen mellom Ranheim og Stjørdal oppfyller ingen av disse kriteriene. Dette er påvist i kommunaldirektørens saksframlegg og i flere debattinnlegg fra kompetente fagpersoner.

LES OGSÅ: Nye Veier om ny E6: Mer effektiv og trafikksikker vei – og mindre klimagassutslipp

En ulønnsom vei. Foreslått reguleringsplan bygger på urealistiske tall når det gjelder hastigheter og trafikktall som forutsetter en kraftig trafikkøkning i konflikt med forpliktelsene i byvekstavtalen mellom kommunen og staten. Den samfunnsøkonomiske nytten er svært tvilsom – også ut fra snevre, målbare kriterier. Hvorfor bygge en unyttig vei til 5,6 milliarder kroner (ifølge Adressa 18. mars) som i tillegg skal finansieres med en stor del bompenger? Selv med den betydning klimakrisen vil ha økonomisk, inngår ikke dette i begrepet «Samfunnsøkonomisk lønnsomhet».

En trafikkfarlig vei. Økende fart som den nye planen forutsetter, vil etter kjent forskning (SINTEF) føre til at flere mennesker vil bli drept eller alvorlig skadet. Til tross for dette påstår Nye Veier at ny E6 vil bli en mer trafikksikker vei (Adressa 14. februar). En fersk undersøkelse fra Trygg Trafikk viser at et flertall (64 prosent) er enige i at dagens fartsgrenser er fornuftige.

En klima- og miljøskadelig vei


Den viste planen gir flere negative konsekvenser på miljø (naturinngrep og klima) og folkehelse (bl.a. støy, støv, utslipp). Nye Veier hevder at økning i trafikkmengde (dobling) og hastighet ikke vil medføre økning i CO2-utslippene på grunn av el-bil-satsingen. Dette er feil når det gjelder sammenhengen mellom økt hastighet og utslipp. Med en kraftig trafikkvekst er det i fullstendig urealistisk å forvente nedgang i utslippstallene selv om de for hele landet gikk noe ned i 2019 (tallene er usikre og diskuteres pga. uklarhet rundt beregningsmåten for biodrivstoff). Uansett må utslippene kuttes kraftig ned for at Norge skal nå sine mål om en reduksjon på 55 prosent innen 2030. Den nye planen vil bidra til det motsatte.

LES OGSÅ: Kjære Nye Veier: La fartsgrense 110 km/t forbli en drøm

Sats på jernbanen. En ny motorvei på denne strekningen vil i praksis undergrave nødvendig satsing på jernbanen nordover. Etablering av nytt dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal slik det foreligger planer om, må derfor prioriteres. Der foreligger politiske vedtak for en slik prioritering.

Da er det å håpe på at bystyret ser bort fra Nye Veiers trusler og feilinformasjon, og avviser reguleringsplanforslaget for en vanvittig kostbar vei som er miljøskadelig og som vi ikke har bruk for. Vis at Trondheim kommune tar klimakrisa på alvor!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

Football news:

Liverpool pinned Arsenal: Robertson brought, but corrected, Jota scored the team's 400th goal in the Premier League under Klopp
Zhota about the 1st goal for Liverpool: an Incredible feeling. It's a pity the stadium wasn't full
Mikel Arteta: Liverpool is the standard that Arsenal must achieve. They are superior to us in many aspects
Leicester lead the Premier League after three rounds. Liverpool and Everton also scored 9 points
Jurgen Klopp: Roy Keane said Liverpool showed sloppy football? I want to hear it. Incredible game description
Manchester City refused to buy Coulibaly after the transfer of Dias
Conte wants to sign Inter Gervinho from Parma