smp-stories-top-widget

Det skriver NRK.

Antall avhør tilknyttet slike saker har doblet seg på seks år, fra 2.652 i 2013 til 5.577 i 2018. Disse avhørene gjøres av folk med spesialkompetanse.

Det er i Troms politidistrikt, Trøndelag politidistrikt, Møre og Romsdal politidistrikt, Vest politidistrikt, Innlandet politidistrikt, Øst politidistrikt og Agder politidistrikt etterforskningsledere oppgir at bemanningen er for dårlig.

Det er i dag ingen frist for etterforskning av barnevold, til forskjell fra andre voldssaker, som helgebråk, slagsmål og kroppsskader. For disse er fristen 90 dager.

I rundspørringen NRK gjorde, oppgir etterforskningsledere at de både må avlyse og utsette barneavhør og at saker blir liggende rolig i flere måneder. Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund beskriver det som en «helt uholdbar situasjon».