logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Norway

Private barnehager sikrer mangfoldet

MeningerOdd Arild Viste i Utdanningsforbundet hevder i et debattinnlegg i BA at forbundet ikke har noe imot private barnehager. Da er det beklagelig at han på et svært tynt faktagrunnlag argumenterer for at kommunen skal overta dersom private barnehager i Bergen skal selges. Han frykter at salg av barnehager til et av konsernene vil true mangfoldet og skriver at «kommunen som eier kan sikre at barnehagene som overtas beholder sin egenart».

Det er en påstand han neppe har belegg for. For det første: Hvis vi forutsetter at en barnehages evne til å opprettholde sin egenart svekkes proporsjonalt med hvor mange barnehager eieren kontrollerer, ville Bergens suverent største barnehageeier – Bergen kommune – være den største trusselen mot mangfoldet i sektoren lokalt. Det mener Utdanningsforbundet åpenbart ikke.

For det andre: Nesten to av tre barnehager i Norge med registrert profil (friluftsbarnehage, musikkbarnehage, livssynsbarnehage etc.) er private. Dette mangfoldet av innhold finner du i nesten like stor grad i alle typer private barnehager, uavhengig av om de er en del av en større organisasjon eller om de driver alene. Vår erfaring er at konsern er påfallende like andre barnehageeiere – aller mest opptatt av å gi et godt og variert tilbud til barna og deres familier.

PBL ser alvorlig på det når enkeltstående barnehager føler seg tvunget til å selge virksomheten. Men det skjer en logisk kortslutning når enkelte gir konsernene skylden for at dette skjer. Den største trusselen mot eiermangfoldet er ikke kjøperne, men et urettferdig og uforutsigbart finansieringssystem som nærmest oppfordrer kommunene til å kutte i kvalitet for å spare penger – og på den måten også redusere tilskuddene til de private barnehagene.

I 2019 får en privat barnehage i Bergen 7.000/4.000 kroner mindre i tilskudd per barn under/over tre år, sammenlignet med landsgjennomsnittet. For en gjennomsnittlig stor barnehage med 18 små og 32 store barn utgjør forskjellen 250.000 kroner i året. For noen barnehager kan 250.000 kroner i året være forskjellen på være og ikke-være.

Det finnes ingen indikasjoner på at private barnehager ikke leverer et minst like godt tilbud som det kommunale barnehager gjør. Kravene til bemanning og pedagogtetthet er akkurat de samme. Sykefraværet blant de ansatte er lavere. Og foreldrene er i snitt litt mer fornøyde med private enn kommunale barnehager – både i Bergen i og landet for øvrig.

Når samfunnet, ifølge Agenda Kaupang, i tillegg har spart om lag 2,3 milliarder kroner hvert år de siste ti årene ved å benytte private barnehager i stedet for kun kommunale, er det for oss åpenbart at en rekommunalisering av sektoren ikke er veien å gå.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO