logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Norway

Taus om hvor grensen går for CO2-lagring

Det handlet like mye om milliarder som miljø under Bergen Næringsråds «grønne lunsj» mandag. Møtet tok for seg status og utsikter for CO2-fangst og -lagring. To industribedrifter på Østlandet er pekt ut til å finne gode løsninger på fangst av CO2, mens Equinor har fått oppdraget med å finne løsninger på hvordan den skadelige klimagassen kan lagres og fraktes ut på havbunnen og injiseres i havbunnen igjen.

I dag jobbes det iherdig i flere miljøer med å finne tekniske løsninger – og for å finne et kostnadsnivå som er spiselig for offentlige myndigheter og forsvarlig for selskapenes lommebøker. Gevinsten blir større sjanse til å oppnå målene i Parisavtalen, og potensielt flere titalls nye arbeidsplasser.

I startfeltet  Grand Selskapslokaler i går stilte den blodferske olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). Foran forsamlingen trakk Terje Søviknes' etterfølger opp tre hovedpunkter for hvorfor han mener Norge har en viktig rolle i CO2-fangst og -lagring:

– Vi har som mål å ta en investeringsbeslutning i 2020 eller 2021, sa Freiberg til forsamlingen.

Og det er ikke småpenger som skal investeres, om Kollnes i Øygarden skal bli lagringshavn for CO2. Freiberg viste til et kostnadsanslag som forteller at det vil koste mellom 12 og 15 milliarder kroner i investering og drift av et av fangstanleggene i fem år. Til det trengs både offentlige investeringskroner og investeringsvilje fra oljeselskapene. Å få EU med på laget vil også monne, for eksempel gjennom et avgiftssystem som vil gjøre det mer lønnsomt å investere i klimatiltak.

På møtet understreket Freiberg at løsningen som legges frem som beslutningsgrunnlag må være både teknisk mulig og økonomisk forsvarlig. Men på spørsmål fra BA etter møtet om myndighetene i det hele tatt kan si nei til et prosjekt som er avgjørende for å nå målene i Parisavtalen, blir den ferske Frp-statsråden først taus.

– Nå skal det jobbes videre med prosjektet for å skape et godt beslutningsgrunnlag. Det blir hypotetisk å forskuttere hva beslutningen blir på nåværende tidspunkt, sier Freiberg til BA.

Themes
ICO