logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Norway

To personer i flyttebransjen tiltalt for korrupsjon

En underleverandør skal ha dekket minst tre verkstedsregninger for en prosjektleder for å sikre seg oppdrag.

Onsdag må en 38-årig underleverandør og en 42-årig prosjektleder møte i Oslo tingrett, tiltalt for korrupsjon.

Ifølge tiltalen skal underleverandøren ved flere anledninger ha plukket opp prosjektlederens regninger og gitt ham fordeler.

«Han betalte en spill-PC til ca. 6 000 kroner og betalte ved i alle fall tre anledninger tre verkstedregninger på til sammen 107.816 kroner som gjaldt vedlikehold/service på kjøretøyer tilhørende prosjektlederen».

Prosjektlederen var ansatt hos en større aktør i flyttebransjen.

Les også

Oppdrag for over 40 mill.

Prosjektlederen var en sentral premissgiver i selskapet han jobbet for. Samt en sentral «beslutningstager med ansvar og fullmakter i forbindelse med tildeling av oppdrag, oppfølging av og gjennomføring av oppdragene, samt attestering og kontroll av fakturaer fra underleverandører», heter det videre i tiltalen.

Bakgrunnen for at betalingene var såkalt utilbørlige var nettopp på grunn av prosjektlederens rolle hos sin arbeidsgiver, «fordi forholdet ble holdt skjult blant annet ved manipulerte regnskapsbilag og fordi formålet var å sikre underleverandøren oppdrag».

Bare i årene 2014 til 2018 skal underleverandøren ha utført transport- og flytteoppdrag for prosjektlederens arbeidsgiver til en verdi av nærmere 42 millioner kroner.

Les også

Avviser anklager

- IKKE SKYLDIG: - Min klient erkjenner seg ikke skyldig i korrupsjon, sier advokat Tom H. Glosimot som representerer prosjektlederen. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Politiadvokat Christian Stenberg fra seksjon for økonomi og spesialetterforskning, ønsker ikke å forhåndsprosedere straffesaken i media. Han viser til tiltalen som er tatt ut og som er offentlig.

- Tiltaler tas ut når man er overbevist om straffeskyld og mener at man har bevis for domfellelse. Vi mener vi har bevis for dette, men det skal nå domstolen avgjøre, sier han.

Politiadvokaten viser til at han sammen med aktor Kristine Olsen under innledningsforedraget, som vil bli holdt i Oslo tingrett onsdag, vil gå nærmere inn i straffesaken og hvilke bevis politiet sitter med.

Heller ikke advokat Tom H. Glosimot, som representerer prosjektlederen, er særlig snakkesalig.

- Min klient erkjenner seg ikke skyldig i korrupsjon, sier han.

Les også

- Brukte arbeidere uten arbeidstillatelse

Underleverandøren er ved siden av tiltalt for 24 grove bedragerier på totalt over én million kroner. Bedrageriene ble gjennomført ved at han forledet ansatte i forskjellige butikker til å utlevere varer til ham på kreditt, selv om han «ikke hadde til hensikt å betale for varene».

I tillegg må underleverandøren også belage seg på å forsvare seg mot tiltalen om at han skal ha begått hvitvasking og heleri.

«I perioden fra rundt 1. januar 2014 til 31. desember 2017 i Oslo og omegn, (…) benyttet han seg av arbeidere uten arbeidstillatelse og/eller arbeidere som det ikke ble betalt lovpålagte skatter og avgifter for, til å utføre flytte- og/eller transportoppdrag» for en rekke kunder.

Underleverandøren skal ha fått minst 18 millioner kroner for de utførte oppdragene. Deretter «skjulte eller tilslørte han» millionutbyttet ved å overføre pengebeløpet til en rekke konti som tilhørte ulike selskaper.

Dette gjorde underleverandøren under dekket av at det var betaling for utført flytte- og/eller transportoppdrag til underleverandører.

«Han eller andre personer foretok deretter kontantuttak av pengene eller pengene ble overført til andre konti og deretter tatt ut i kontanter og/eller brukt til privat forbruk».

Les også

Stiller spørsmål ved oppdrag

AVVENTER DOMSTOLBEHANDLING: - Vi avventer oppstart av hovedforhandling i morgen, og har dessverre ingen kommentar før det, sier underleverandørens forsvarer Mette-Julie Sundby. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

I tiltalen trekkes det frem at det «ikke var noen form for realitet i selskapene og/eller arbeidet ble utført av arbeidere uten arbeidstillatelse, og/eller arbeidere som det ikke ble betalt lovpålagte skatter og avgifter for».

«Overføringene representerte således oppgjør for svart eller ulovlig utført arbeid» (…) På denne måten skjulte han bruk av svart arbeid og skaffet seg utbytte fra straffbare handlinger. Slik kunne han og/eller selskapet hans påta seg større eller flere oppdrag enn det han eller selskapet ellers ville kunne utført».

Underleverandøren skal også ha begått skattesvik ved at han i selskapets omsetningsoppgaver urettmessig førte fradrag for inngående merverdiavgift på minst 3,5 millioner kroner. Merverdiavgiften stammer fra fakturaer fra selskapene som betalte ham de 18 millionene.

- Vi avventer oppstart av hovedforhandling i morgen, og har dessverre ingen kommentar før det, sier underleverandørens forsvarer Mette-Julie Sundby.

Straffesaken vil gå for domstolen frem til begynnelsen av juni.

Themes
ICO