smp-stories-top-widget

Eldrid Lunden er nominert for diktsamlingen Det er berre et spørsmål om tid og Jan Grue for selvbiografien Jeg lever et liv som ligner deres. En levnetsbeskrivelse.

Samiskspråklige Inga Ravna Eira er nominert for diktsamlingen Dette er ikke den jorda (Ii dát leat dat eana).

3rd-party-bio

Om å bli et menneske

Forfatter og professor Jan Grue er nominert med selvbiografien Jeg lever et liv som ligner deres. En levnetsbeskrivelse.

Aftenpostens anmelder skriver at Grue i boken «gjør det til et intellektuelt arbeid å forstå sin egen livssituasjon og kropp. Underveis henter han inspirasjon og sitater fra skjønnlitteratur, filosofi og eget fagfelt (spesialpedagogikk)».

– I denne boken finnes overhodet ikke ordet «funksjonshemmet». Da hadde jeg tapt, sier forfatter og professor Jan Grue om selvbiografen.

Eldrid Lunden er nominert for diktsamlingen Det er berre et spørsmål om tid.

Nordisk råds litteraturpris er blitt utdelt siden 1962. Den gis for et skjønnlitterært verk som er skrevet på et av de nordiske språkene. Prisen er på 350.000 danske kroner.