logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Norway

Tolga-ordføreren om mediekjøret: – Ingen virket interessert i nyanserte fakta

– Vi er glade for å få en nyansert historie, sier ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga når hun skal kommentere det som nå har kommet fram om den såkalte Tolga-saken.

– Det var en aha-opplevelse at nasjonale medier i så stor grad brukte den samme vinklinga, fortsetter ordføreren.

– Den gravende pressen er viktig. Men jeg opplevde at ingen var særlig interessert i å høre på nyanserte fakta, utdyper hun.

Nå synes hun det har kommet fram en bredde i saken.

Samtidig som ordføreren legger vekt på åpenhet og gransking, sier hun at kommunen har holdt personvern og integritet høyt i saken om de tre brødrene som fikk vergemål uten at de hadde samtykket til det.

– Innbyggerne skal være trygge på at informasjon ikke lekker ut, kommenterer hun.

Les også

Ordføreren sier at hun selv ble overrasket over utviklingen i Tolga-saken, der Statens helsetilsyn anmeldte moren, og der en sønn med kommunens hjelp i februar flyttet ut av hjemmet og til et botilbud i Tjenesten for funksjonshemmede på Tynset.

Nå er ordføreren opptatt av at familien Holøyen skal få ha et privatliv framover, og maner til forsiktighet i omtale av saken, ikke minst i sosiale medier.

Aashaug forteller åpent om hvordan hun opplevde hetsen, men legger til at dette aspektet ved saken er underordnet for henne.

– Familien betyr mer enn oss, sier hun fra kommunens ståsted.

Jobbet på ordførergarden

Det hele Norge ikke visste da de benket seg foran tv-en for å se Debatten hos NRK, var at yngstebroren (26) hadde hatt arbeidspraksis på garden til Aashaug. De to kjente hverandre fra før.

– Men det er forskjell på rollene når en er ordfører og når en er Ragnhild, kommenterer hun.

ORDFØRER: Ragnhild Aashaug (Sp) er ordfører i Tolga. Foto: Tonje Hovensjø Løkken

I dag sier ordføreren at hun nok kunne ha snakket mer med hjertet den gangen, men at hun var fokusert på å få fram fakta i saken.

LES OGSÅ: Moren til de tre Tolga-brødrene mener det hun blir beskyldt for aldri har skjedd

Unnskyldningen kom senere, da hun og varaordføreren dro hjem på besøk til familien.

– Det ble viktig for meg å reise hjem til dem og beklage for den situasjonen de var havnet i, sier Aashaug.

Fakta

Ønsket ikke trykk på ansatte

Ragnhild Aashaug ble Tolga kommunes ansikt utad.

– Det var bevisst at jeg frontet saken. Vi ønsket ikke trykk på rådmannen og de ansatte. Vi har ansatte som gjorde det de mente var rett og som ville familien vel, sier hun.

– Kjenner du igjen det bildet som nå tegnes av gode hjelpere som kanskje fikk dårlige råd?

– Ja, det gjør jeg.

– Men det har også kommet fram underveis i saken at flere mener kommunen burde grepet inn tidligere når det gjelder familien?

– Ting kunne sikkert vært gjort annerledes. Men det er også en forskjell på tilnærming i slike saker før og nå.

– Hvordan jobber kommunen nå for å ivareta familien?

– Vi går ikke i detalj på hvilke av våre innbyggere som får hvilke tjenester. Vi gir tjenester som før og er ekstra oppmerksom på å ivareta de ulike familiemedlemmenes individuelle behov.

– Hvilke tiltak er iverksatt etter granskingen?

– Vi har etablert nye rutiner for PU-registreringen. Vi driver også et arbeid med å styrke brukermedvirkning og dialogen med mottakerne av våre tjenester. Vi jobber også med å bedre dokumentasjonen på internt arbeid med saker av denne typen.

– Hvor mye har saken skadet kommunen?

– Det sies at all PR er god PR, men det tror jeg ikke vi kan si her.

Ordføreren koster på seg en latter selv om saken har et mørkt bakteppe, før hun fortsetter:

– Jeg oppfatter at lokalsamfunnet i Tolga har syntes at dette har vært veldig krevende. En ordfører må løfte seg litt og bruke «helikopterblikket», selv om vi har korte veier til å kunne prate med hverandre i en liten kommune.

Les også
Les også
All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO