Norway

Venstresiden vil gå til valg på å skru opp skatten på boliger og fjerne rentefradrag

Kraftig økt boligsskatt blir resultatet hvis AUF får viljen sin. At de tror det gir lavere boligpriser, er en gåte.

Alle partiene på venstresiden pønsker på nye tiltak som kan bety økte skatter for boligeiere.

På landsmøtet til Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon i oktober kommer forslag fra AUFs sentralstyre om flere kraftige skatteskjerpelser på bolig:

Kort fortalt blir det dyrere å kjøpe bolig, og eierne av utleieboliger vil få nye kostnader de vil velte over på leietakerne. Hvordan det skal gi lavere boligpriser er vanskelig å forstå.

Hovedproblemet er nemlig ikke økte boligpriser og boutgifter, men stadig strengere krav for å få lån. Har du ikke egenkapital, nektes du lån. Og dermed blir man tvunget til å leie fremfor å eie.

To faktum legges på bordet for å beskrive problemet:

På 15 år har boligprisene steget med 130 prosent, og en enslig sykepleier har bare råd til 3 prosent av boligene i Oslo. Men det virkelige spørsmålet er om det er slik at boutgiftene for folk har steget når man tar hensyn til lave renter og økt kjøpekraft.

Svaret er nei, sier Statistisk sentralbyrå: Renteutgiftene redusert tross økt boliggjeld

Fra 2012 til 2018 har husholdninger flest økt boliglånet med 42 prosent. Men på samme tid er renten boliglånskundene må betale, sunket fra 4,12 til 2,45 prosent.

Klikk på bildet for å forstørre. HØYERE LÅN, MINDRE RENTEKOSTNADER: Derfor har folk råd til å ta opp høyere boliglån.

HØYERE LÅN, MINDRE RENTEKOSTNADER: Derfor har folk råd til å ta opp høyere boliglån.

Med andre ord: Vi kunne låne mer og mer, fordi rentene sank og sank. Og siden denne statistikken har Norges Bank satt ned styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, til null.

Klikk på bildet for å forstørre. Grafikk viser fraftig fall i utlånsrentene.

BILLIGERE BANKLÅN: Kraftig fall i prisen på nye utlån øker betalingsviljen og evnen for boligkjøperne.

SSBs tall viser at byggekostnadene øket med rundt 100 prosent fra januar 2000 til sommeren 2020. I samme periode har den vanlige prisstigningen vært på drøyt 50 prosent. Det er altså riktig at byggeprisene har økt vesentlig kraftigere enn normal prisstigning.

Men den store driveren er lønninger og det er neppe et venstresidealternativ å sette ned lønningene til bygningsarbeidere eller ansatte hos underleverandører. Altså vil nye boliger bli dyrere.

Nyboligprisene blir heller ikke billigere av nye tiltak som universell utforming, minimumsstørrelse og knapphet på tomter på grunn av politisk sendrektighet i å tilrettelegge for nye boliger.

Les også Stortingsrepresentant Erlend Wiborg reagerer kraftig på forslaget fra AUF om en ny, radikal boligpolitikk med skatteskjerpelse for boligeiere.

Norge er ikke ett boligmarked, men mange. I store trekk er det stadig dyrere å bo der mange ønsker å flytte, mens du uten prolblemer kan få villaer for godt under en million kroner utenfor disse områdene.

Jeg tror det er realistisk å tro at byggeprisene vil fortsette å øke i pressområder som Oslo og de største byene. Prisen på nye boliger avgjøres av byggepriser, kjøpernes betalingsevne og forholdet mellom tilbud og etterspørsel - altså hvor mange flere som vil bo for eksempel i Oslo, sammenliknet med antallet nye boliger.

I forhold til kjøpekraft og rentenivå har ikke Oslo høye boligpriser sammenlignet med internasjonale storbyer. Nordmenn flest har formuen (og gjelden) låst i bolig, og over tid har det vært slik at bolig er veien til skattefri formueoppbygging - noe som er litt akademisk så lenge man lever i det samme boligmarkedet og selger en bolig dyrt for å kjøpe en annen bolig dyrt.

Les også Siri Gåsemyr Staalesen.

Problemet er enkelt og greit at det er dyrt å være fattig, og at det har vært mye mer lønnsomt å eie bolig fremfor å leie.

Når prisen på nye boliger øker, så har leieprisene lett for å følge etter.

Ifølge Statistisk sentralbyrå betaler leietakere mellom 1.600 (lange leieavtaler) og 2.200 kroner (kortvarige leieforhold) i årlig leie per kvadratmeter.

Er det dyrt?

Klikk på bildet for å forstørre. Grafikk som viser prisen på korttidskontrakter inngått siste år har økt fra drøyt 1500 til snaut 2200 kroner per kvadratmeter.

LEIEPRISER: Det blir stadig dyrere å leie bolig. Prisen på korttidskontrakter inngått siste år har økt fra drøyt 1500 til snaut 2200 kroner per kvadratmeter.

Å snu flyttestrømmen fra byene og ut på landet, er urealistisk. Nordmenn flest bor i by, og det er til byene folk flytter. Dermed blir det trangt i døra så lenge politikerne ikke er på hugget i å regulere flere områder for boligbygging der folk vil bo.

Erfaringene med Oslo kommunes boligbyggskandale reiser en naturlig skepsis til om kommunene bør inn i det markedet. Det vitner også om lite forståelse for markedsmekanismer hvis man lar kommunen kjøpe brukte boliger for milliarder av kroner uten å forstå at det i seg selv driver prisene oppover.

Les også

AUF vil øke boliggskatten og redusere skattefradraget på boliglån. I tillegg til å være oppskriften på et valgnederlag, så er det vanskelig å se logikken i at det skal bli lettere å komme inn i boligmarkedet ved at boligskattene øker.

Mine forslag er enklere:

Hvis man tror at det blir lavere leiepriser av at eierne av såkalte sekundærboliger får mer skatt, så er man naive. Så lenge etterspørselen etter bolig er høyere enn tilbudet, så blir den regningen veltet videre til leietakerne.

PS! Hva mener du? Er det fornuftig å sette opp formueskatten på bolig og innføre eiendomsskatt i hele Norge, eller er det andre tiltak som er bedre for å få flere inn i boligmarkedet? Skriv et leserbrev!

Football news:

Liverpool will pay 4.1 million pounds for Zhota out of 41 million in the first year. Today the midfielder will undergo a medical
Bayern have agreed a 4+1 contract with Ajax defender Dest
Will Juventus take a 10th consecutive League title? Three out of four of our Serie A specialists think not
Norwich refused to sell Barca defender Aarons for 20 million pounds
Aston Villa bought winger Lyon Traore for 17 + 2 million pounds
Genoa have leased Zappacosta from Chelsea and Piazza from Juve
A Lebanese football player has died after being shot in the head. It was held near the funeral where shots were fired in the air