smp-stories-top-widget

Hvordan løser vi problemet med lidelsene som er avdekket i griseindustrien – først av Mattilsynet, og deretter av Brennpunkt?

Det prøver Aftenpostens Joachim Lund å svare på. Lund har mange gode poenger. Han påpeker at lidelsene for dyrene ikke er enkelttilfeller, og at tiden er ute for bortforklaringer. Men når det gjelder løsningene, mangler én av de mest innlysende: Kutt ut kjøttet.

3rd-party-bio

For selv om NRK-dokumentaren har fokus på lovbruddene, er det faktisk ikke de som er hovedproblemet. Flere scener viser praksiser som er lovlige:

Det kan av og til være en tynn linje mellom lovlig og ulovlig lidelse. Reglene er – i motsetning til hva Lund skriver – ikke gode nok, fordi de ikke tar hensyn til grisenes iboende behov. Men reglene er en konsekvens av vårt forbruk:

Masseforbruk av kjøtt fører til masseproduksjon av dyr – og i masseproduksjonen er det ikke plass for hensyn til dyrs behov.

Vi må slutte å late som det går an å opprettholde dagens kjøttforbruk og en industriell produksjon og samtidig ta hensyn til dyrene som individer. Den beste måten å sørge for at dyr i kjøttindustrien slipper lidelse, er ikke å spise dem. Til alt hell er det samme tiltaket noe av det beste man også kan gjøre for klima og naturmangfold.

Tiden er ute for bortforklaringer også her. Kjøttfritt forbruk er en reell løsning for dyrevelferd og miljø.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter