Ushit doma훶e nasljedne upravlja훾ko-partijske i politi훾ko-diplomatske pu훾anske nomenklature preplavio je Zagreb i cijelu Hrvatsku poput uzdignute morske razine uslijed otapanja arkti훾kog leda zbog klimatskih promjena. Velika su zadovoljstva priredili sebi i svojoj va탑nosti, vjeruju훶i kako su osobnom impresijom uspjeli uvjeriti europske veli훾ine s jo큄 ve훶im usa휃enim europskim vrijednostima u pravovjernost i ustrajnost na planski zacrtanom putu s kojeg nema skretanja. Kao nekad. Hrabri borci antipopulisti훾kog pokreta otpora zbrinuti na sigurnim pozicijama na tragu su ili naslje휃u prethodnog sustava kojeg nikad nisu mogli osuditi i 큄ti훶eni iz zemlje i zraka hrvatskim sigurnosnim snagama. Podsjetili su sve nas ovih zagreba훾kih dana na ve훶 zaboravljene obrasce, pa i pjesme u kojima se pla훾nim izri훾ajem i napjevom kune u pravovjernost i ispravnost pu훾anskog antipopulisti훾kog puta (“쫗i ti se kunemo da sa tvog puta ne skrenemo”).

Ideolo큄ko prosipanje politi훾ko-diplomatskih fraza u nasljednoj dosljednosti malo toga ostavlja puku u svakodnevnici (populaciji, 탑iteljstvu, stanovni큄tvu), uz istovremeno zadr탑avanje, u훾vr큄훶ivanje i podizanje njihove pu훾ansko upravlja훾ko-pozicijske materijalne, financijske i svake druge privilegiranosti. Potpomognute jo큄 dodatno s hrvatskom udivljeno큄훶u dolaze훶im europskim vrijednostima i vjerovanju kako 훶e nakon ove zagreba훾ke predstave ostati zapam훶eni u hrvatskoj i europskoj povijesti. Oni s izgovorom o svemu u prvom licu jednine, samozvani hrvatski i europski pu훾ani kojima su isti taj puk na koji se uvijek pozivaju, nastavno osoblje, umirovljenici, blokirani, ovr큄eni, iseljeni, dru큄tveno degradirani po puno osnova i svi hrvatski svakodnevni problemi nasuprot njihovim povijesnim ulogama samo retori훾ka podloga politi훾kog djelovanja.

Pu훾anska formalna atribucija zaogrnula je nevjerojatne politi훾ke i ideolo큄ke razli훾itosti protiv svih tra탑itelja razvojnih promjena za ukupni puk, svih osobnosti koje 탑ele ure휃eno dru큄tvo za sve, protiv svih koji ne prihva훶aju njihovu apsolutisti훾ku privilegiranost i protiv svih misle훶ih izvan poslo탑ene i 훾vrsto postavljene vladaju훶e matrice. Demokracija europskih vrijednosti koju se mora policijom 훾uvati, braniti i izolirati od pu훾anskog okru탑enja i njihove znati탑elje dobrodo큄la je u Zagreb kao podsjetnik na obrasce kakve obi훾ni puk ne 탑eli vi큄e ni gledati, a kamo li u njima sudjelovati. Nedostajao je samo Vu훾i훶, pu훾anin po uvjerenju, postupanju i uva탑avanju drugih i druga훾ijih. Obi훾nog, jednostavnog, o훾ekivanog, puku primjerenog i svima u realnom svijetu prihvatljivog i po탑eljnog pona큄anja gotovo i nije bilo pa je u op훶em blje큄tavilu i dokazivanju osobne va탑nosti poput svjetla djelovala normalnost Sebastiana Kurza.

Jedna mantra

Do큄li smo u Zagreb pomo훶i Hrvatskoj i hrvatskom narodu i pokazati i potvrditi razumijevanje za njegovu (va큄u) borbu s povijesnim nepravdama, s demografskim i gospodarskim izazovima i s razvojnim potrebama koje osiguravaju izvjesni budu훶nost mladosti koja ostaje i sli훾no nezamisliv je pu훾anski izri훾aj zagreba훾koj i hrvatskoj dobrodo큄lici. Nema toga ni u pozivima s hrvatske strane pa su se pu훾anske ili pu훾ke zagreba훾ke sve훾anosti svele na apologiju vladanja zemljom pri europskom dnu, koja polako i sigurno stari, svakodnevno nestaje i zaboravlja svoje stvaratelje, stvarne branitelje, iseljene, obrazovane, misle훶e i sve one kojima je nacionalni razvojni interes primaran.

Politi훾ki pu훾ani visoko izdignuti iznad svojeg puka u zadovoljstvu svog vladanja u njegovo ime i nad njime, zagreba훾kim dru탑enjem samo su potvrdili stare nasljedne obrasce, pozicijsku homogenost i silnu potrebu ni manje ni vi큄e nego borbe protiv apsolutno svih koji ne misle kao oni ili koji iskazuju nezadovoljstvo njihovim pu훾kim vladanjem. Svi ti ostali su populisti, nerazumni avanturisti i “antisistemski” izop훶enici, a oni su pak pravovjerni, nedodirljivi i nezamjenjivi na svojim izda큄no privilegiranim pozicijama izvorni pu훾ani.

Zato izri훾aj s vrha o gostuju훶oj ligi prvaka u Zagrebu koju nije bilo puku mogu훶e izravno gledati niti mu je bio dozvoljen dolazak blizu stadiona zvu훾e kao isklju훾iva pohvala vlastitoj potrebi dokazivanja, a ovaj drugi o zapam훶enosti i povijesnoj ulozi zatvorenog doga휃anja samo je potvrda pu훾anske izoliranosti i velike udaljenosti od hrvatske pu훾ke stvarnosti. Nevjerojatno je kako na tako velikom formalnom i izbornom politi훾kom skupu nije bilo nimalo osje훶aja odgovornosti i razumijevanja za hrvatsku pu훾ku problematiku ili npr. bilo kakvog oblika intelektualnog propitkivanja i nezadovoljstva s dosad u훾injenim ili provedenim ili ne daj, bo탑e, krivo odlu훾enim i usmjerenim. Ni큄ta, 훾ista apologija, jednoumna homogenost, jedan izbor, jedna mantra i jedno zadovoljstvo. Politi훾ko-diplomatski ushit privilegiranosti u hrvatskoj je tmurnoj jesenskoj svakodnevici kona훾ni pokazatelj terminalne faze odvojenosti od hrvatske realnosti i pu훾kih potreba, koju nikakvi politi훾ko-diplomatski izri훾aji i pozicijska dru탑enja ne mogu ubla탑iti.

Borbeni redovi

Op훶a atmosfera osobnih va탑nosti i povijesnih uloga nije ni mogla rezultirati izbornom demokracijom niti programskom utakmicom za izbor boljega, ako ve훶 nije u takvoj atmosferi mogu훶 izbor najboljeg, ve훶 isklju훾ivim izborom jednog, jedinog, prethodno dogovorenog, nezamjenjivog i po osobnom priznanju birokratskog kandidata. Kao potvrda europskih vrijednosti, demokratskih na훾ela, politi훾ke ure휃enosti, diplomatske karijeristi훾ke logike i sistemskog obrasca vladanja.

Nije tome davno, prije samo dvije i pol godine, nevjerojatno je zazvu훾alo kako se tada slu탑bena Poljska usprotivila izboru istog tog zagreba훾kog Tuska ponovo na 훾elo Europskog vije훶a, jer je kao Poljak nelojalan prema vlastitoj zemlji. Zvu훾i irealno, ali odnekud poznato u sada큄njem vremenu vladanja Hrvatskom.

“Poljska premijerka Beata Szydlo izjavila je u 훾etvrtak da ne훶e prihvatiti zaklju훾ke Europskog vije훶a, zbog ponovnog izbora Donalda Tuska za predsjednika Europskog vije훶a, bez 훾ega summit ‘nije relevantan’. Poljski ministar vanjskih poslova Witold Waszczykowski rekao je pak da je reizbor Tuska znak je da je Europska unija izlo탑ena diktatu Berlina

힋ef혻stranke Pravo i pravda (PiS) Jaroslaw Kaczynski optu탑io je Tuska da je nelojalan prema vlastitoj zemlji i pohvalio je혻veliku hrabrost premijerke koja je branila poljske interese i koja se혻‘znala혻svima suprotstaviti’. Kaczynski je rekao da je razo훾aran stajali큄tem ma휃arskog premijera Viktora Orbana koji je podr탑ao Tuska.” (tportal.hr, 9. 3. 2017.).

Isti je to Tusk koji u Zagrebu revolucionarno najavljuje napu큄tanje birokratskog statusa i prelazak na 훾elo borbenih odreda protiv populista, biva aklamacijom i s ushitom hrvatskih i ostalih pu훾ana izabran za predsjednika Europske pu훾ke stranke uz op훶e odobravanje i zadovoljstvo i koji usput najavljuje isklju훾enje iz obitelji nepo훶udnih. Istih onih koji su ga prihva훶ali u prethodnom izboru kad su 훾ak i vode훶i ljudi njegove zemlje bili protiv njegova ustoli훾enja. Birokratski iskorak i otklon za primjer europskoj i hrvatskoj mladosti razumijevanja demokracije i politi훾kog i diplomatskog djelovanja.

“‘Na jednoj su strani stranke neodgovornog populizma, a na drugoj na큄a stranka odgovorne popularnosti’, rekao je Tusk izaslanicima iz 훾etrdesetak혻zemalja. Nakon pet godina dosta mi je biti glavni europski birokrat. Ja sam spreman za borbu, nadam se da ste spremni i vi’, dodao je Tusk, kojemu krajem studenoga prestaje mandat u Bruxellesu.

‘Ne훶emo vrijednosti poput gra휃anskih sloboda, vladavine prava i pristojnog javnog pona큄anja 탑rtvovati na oltar sigurnosti i reda, jer za to nema potrebe’, dodao je. ‘Oni koji to ne mogu prihvatiti, de facto se isklju훾uju iz obitelji’, rekao je Tusk, o훾ito misle훶i na stranku Fidesz ma휃arskog premijera Viktora Orbana koju je EPP u o탑ujku suspendirao zbog kr큄enja demokratskih standarda u zemlji” (net.hr, 20. 11. 2019.).

Pozornica patetike

Nakon ovakvih predstava uvijek u zraku ostaje nejasno훶a pa tko su te osobe koje smi큄ljaju i pi큄u javno izgovoreni sadr탑aj za pozornicom i u kojima ozbiljnost dr탑anja i sadr탑ajna praznina ostaju u svemirskom raskoraku. Razina je podcjenjivanja obi훾nog puka pritom nevjerojatna, dok se praznina pro훾itanog potpuno uklapa u dvoransku atmosferu i op훶e poimanje politi훾ko-diplomatske samoljubivosti.

“Nema sumnje 큄to je to europski na훾in 탑ivota. Nikada ne훶emo dopustiti nacionalistima i populistima, koji 탑ele izazvati podjele i uni큄titi EU, da nam uzmu na큄 europski na훾ina 탑ivota”, izjavila je Von der Leyen na kongresu Europske pu훾ke stranke.

“Ti 훶e큄 pomo훶i da se uhvatimo uko큄tac s jednim od najve훶ih izazova, kako osigurati blagostanje gra휃ana u doba kada imamo sve starije stanovni큄tvo. Ti 훶e큄 ljude staviti u samo srce Europe”, poru훾ila je von der Leyen 힋uici.

“Strate큄ku prazninu, vakuum stvoren zbog neizvjesne euroatlantske budu훶nosti i sporog provo휃enja potrebnih reformi, postupno popunjavaju tre훶e strane koje mo탑da imaju druga훾ije planove za ovaj dio na큄eg kontinenta. Praznina koja nastaje zbog nesigurnosti te presporih혻reformi혻koriste se kako bi tre훶e strane ispunile tu prazninu a nisu nu탑no dobronamjerne”, rekla je (direktno.hr, 20. 11. 2019.). Ono 큄to nam danas najvi큄e treba su liderstvo i vizija, poru훾ila je Grabar Kitarovi훶 (Maxportal, 20. 11. 2019.).

Borba protiv drugih (nacionalista, populista i ostalih), za큄tita njihova europskog na훾ina 탑ivota i vladanja, ne dopu큄tanje promjena jer one razjedinjuju i sveop훶i poziv na liderstvo i viziju, koju naravno imaju samo oni uzdignuti pu훾ani iznad puka, u atmosferi op훶eg zadovoljstva, me휃usobnog klanjanja i izgubljene realnosti podigla je samoljubivu pateti훾nost na razinu osobne pogubljenosti u stvarnosti. I nakon svega postavljati pitanje o nu탑nosti promjena postaje izli큄no. One su nu탑ne, kao povratak u stvarnost.

Komentari odra탑avaju stavove njihovih autora, ali ne nu탑no i stavove portala Dnevno.hr. Molimo 훾itatelje za razumijevanje te suzdr탑avanje od vrije휃anja, psovanja i vulgarnog izra탑avanja. Portal Dnevno.hr zadr탑ava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog obja큄njenja.