Suriname
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Statement ministerie Volksgezondheid over kwestie overleden leerling

Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname zegt in een statement kennisgenomen te hebben van een bericht waarbij een student van de Caprino Alendy Muloschool een dag nadat het BOG in het kader van denguebestrijding bespuitingswerkzaamheden zou hebben verricht in de nabije omgeving van de school, zou zijn overleden.

Het ministerie heeft via het BOG en de directeur van Volksgezondheid onmiddellijk een onderzoek ingesteld na kennis genomen te hebben van dit bericht.

Vooralsnog kan nog niet exact aangegeven worden wat de precieze doodsoorzaak is, maar inmiddels is komen vast te staan dat er meerdere factoren verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de dood van deze tiener.

Het ministerie betreurt het voorval en zal zo gauw er meer informatie beschikbaar is deze ook delen met de samenleving. Er is contact met de nabestaanden voor de nodige ondersteuning.

De bespuitingen vinden slechts plaats in gebieden waar er dengue cases gerapporteerd zijn en hebben als doel verdere verspreiding van dit virus te voorkomen.

Het denguevirus kan ook de dood tot gevolg hebben en de werkzaamheden van het BOG zijn nodig voor bescherming van de samenleving.

Het team van het BOG is getraind door experts van de PAHO/WHO en werkt volgens de richtlijnen van deze organisatie. Ook de gebruikte middelen zijn in samenwerking met de experts van de PAHO/WHO getest.

Het ministerie wenst te benadrukken dat de voorzorgsmaatregelen zoals aangegeven in de berichtgeving van het BOG opgevolgd getroffen dienen te worden ter voorbereiding op de bespuitingen.

De middelen gebruikt bij de muskieten bestrijding zijn pesticiden en directe en langdurige blootstelling kan, voornamelijk voor de gevoelige doelgroepen zoals aangegeven in de voorzorgsmaatregelen, zorgen voor irritatie.

Het tijdstip van de bespuitingswerkzaamheden is tussen 17:00 en 21:00 u en is bepaald op basis van de actieve uren van de Aedes Aegypti muskiet.

De door de samenleving te treffen voorzorgsmaatregelen zijn:

– Ramen en deuren openhouden voor goede ventilatie

– Voeding en drinkwater afdekken

– Vogels afschermen

– Drank en voeding van huisdieren verversen na bespuiting

– Baby’s en patiënten met ademhalingsproblemen beschermen (het liefst in een gesloten ruimte)

– Kledingstukken opbergen

– Voorkomen dat groepen in slecht geventileerde ruimten bij elkaar zijn tijdens de bespuitingswerkzaamheden (z.a. scholen en feesten).

Volledigheidshalve wordt verwezen naar de Facebookpagina van het BOG en overige mediakanalen omtrent het schema van de bespuitingsactiveiten in de diverse regio’s.

Voor meer informatie over het schema kunt u contact opnemen met de afdeling Milieu-Inspectie van het BOG via het telefoonnummer 178.