Montenegro
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

EPCG krije dokumentaciju o Paleškom potoku, „štite“ Termoelektranu

Dokumentacija tražena predmetnim zahtjevom sadrži komercijalno osjetljive podatke, čijim bi objavljivanjem EPCG AD Nikšić mogla biti dovedena u nepovoljan položaj, tvrdi izvršni direktor Elektroprivrede Nikola Rovčanin

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) odbila je da na zahtjev Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) dostavi dokumentaciju o izmještanju Paleškog potoka, koji se nalazi u neposrednoj blizini deponije pepela i šljake Maljevac. Umjesto dokumentacije, MANS je dobio negativan odgovor i u dostavljenom rešenju izvršni direktor Elektroprivrede Nikola Rovčanin navodi da se radi o „poslovnoj tajni“.

– Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić je, u skladu sa članom 16 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, sprovela test štetnosti objelodanjivanja tražene informacije i utvrdila da dokumentacija tražena predmetnim zahtjevom sadrži komercijalno osjetljive podatke, čijim bi objavljivanjem EPCG AD Nikšić mogla biti dovedena u nepovoljan položaj, naveo je u dostavljenom rešenju Nikola Rovčanin, uz napomenu da se radi o dokumentaciji koja ne može da se objavljuje jer bi se ugrozio rad Termoelektrane.

– Prilikom sprovođenja upravnog postupka, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić je utvrdila da tražena dokumentacija predstavlja poslovnu tajnu jer je ista izrađena za potrebe nesmetanog rada elektro-energetskog objekta TE Pljevlja koji je shodno Zakonu o zaštiti lica i imovine obavezno štićeni objekat za proizvodnju električne energije, iz kojeg razloga predmetni zahtjev ne može biti usvojen, naveo je Rovčanin.

Prilikom sprovođenja upravnog postupka, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić je utvrdila da tražena dokumentacija predstavlja poslovnu tajnu jer je ista izrađena za potrebe nesmetanog rada elektro-energetskog objekta TE Pljevlja koji je shodno Zakonu o zaštiti lica i imovine obavezno štićeni objekat za proizvodnju električne energije, iz kojeg razloga predmetni zahtjev ne može biti usvojen, naveo je Rovčanin.

Iz Paleškog potoka i dalje teče

Radovi na remedijaciji deponije pepela i šljake Maljevac finansirani su od sredstava koje je obezbijedila Svjetska banka. Prema potpisanom ugovoru iz 2014. godine, za sanaciju crnih ekoloških tačaka u Crnoj Gori obezbijeđeno je preko pomenute banke 50 miliona eura. Dio sredstava je potrošen a ostatak će se trošiti u narednom periodu. U okviru radova na Maljevcu predviđeno je i izmještanje Paleškog potoka. Istini za volju, vode ovog potoka sa izvorišta odvedene su u Borovičko jezero, ali postoje vode koje se i dalje bez prekida slivaju ovim tokom.

Prije više od godinu izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Nikola Rovčanin javno je saopštio da je projekat izmještanja Paleškog potoka završen. Na taj način vode Paleškog potoka odvedene su u Borovičko jezero, tako da se opasne materije sa deponije pepela i šljake ne slivaju u rječicu Vezišnicu i dalje u Ćehotinu. Niz nevladinih udruženja je posumnjalo u ovakve tvrdnje Rovčanina, pa su zatražile uvid u projektnu dokumentaciju. Pojedini ekolozi su čak i javno saopštili da Paleški potok nije valjano izmješten i da se vode sa deponije Maljevac i dalje slivaju u Vezišnicu i da se na taj način veoma opasnim materijama truje ovaj vodotok ali i vode Ćehotine.

U subotu smo posjetili spornu lokaciju gdje smo imali priliku da se uvjerimo da se vode sa Maljevca i dalje slivaju Paleškim potokom. Posebno je situacija teška što se vode ovog potoka slivaju u Vezišnicu i Ćehotinu, gdje je, usled sušnih dana, vodostaj izuzetno nizak i gdje postoji opasnost da dođe do uginuća ribe.

Ne treba zaboraviti da je ispuštanje otpadnih voda iz Termoelektrane tokom 2019.

godine dovelo do masovnog pomora ribe. Pritom, ekolozi odavno tvrde da u vodama Vezišnice od Termoelektrane do ušća u Ćehotinu nema živog svijeta. Navodno obnova Vezišnice je trebalo da se uradi kroz zaštitu i sprečavanje da se opasne materije sa deponije Maljevac više ne slivaju u ovaj tok. Prema situaciji na terenu, to se nije desilo.

Izvor-dan