Montenegro
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Lokalni putevi moraju da plate PDV – obavezan obračun PDV na usluge od javnog interesa

Pljevaljsko Preduzeće za održavanje lokalnih puteva obavezno je da obračunava PDV na izvršene usluge od javnog interesa, što to preduzeće čiji je osnivač Opština Pljevlja u prethodnom periodu nije radilo.

To se zaključuje iz odgovora ministra finansija Aleksandra Damjanovića dostavljenog prije par dana Upravi prihoda i carina, koja je tražila stručno tumačenje u vezi primjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost u odnosu na namjenske transfere za finansiranje komunalnih djelatnosti, zajedničke komunalne potrošnje.

Zbog sumnje da je budžet Crne Gore oštećen za preko 600.000 eura, jer preduzeće godinama ne obračunava porez na dodatu vrijednost na fakturama koje za svoje usluge ispostavlja Opštini Pljevlja, policija je provjeravala poslovanje Preduzeća lokalni putevi.

”Sredstva koja su obezbijeđenja u budžetu jedinice lokalne samouprave, transferisana privrednom društvu čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave a namijenjena za finansiranje komunalnih djelatnosti, zajedničke komunalne potrošnje od kojih se vrši nabavka proizvoda i usloga, odnosno pružaju usluge jedinice lokalne samouprave podliježu obavezi plaćanja PDV-a”, navodi se u odgovoru Damjanovića dostavljenom 9. maja vršiocu dužnosti direktora Uprave prihoda i carina Radu Miloševiću.

Nakon ovog tumačenja, Uprava prihoda ima zakonski osnov da preduzeće za održavanje lokalnih puteva zaduži za oko 630.000 eura poreskog duga koji nije plaćan u prethodnom periodu, što bi dodatno otežalo poslovanje tog opštinskog preduzeća.

Poreski inspektori krajem prošle godine provjeravali su poslovne knjige Lokalnih puteva za posljednjih šest godina, u kom periodu je prema njihovim procjenama, pričinjena šteta od više stotina hiljada eura.

Preduzeće je, smatraju u Upravi prihoda i carina, nakon što se preregistrovalo u Društvo sa ograničenom odgovornošću, bilo u obavezi da na fakturama obračunava porez na dodatu vrijednost po stopi od 21 odsto.

Umjesto toga, oni su obračunavali nultu stopu PDV-a, kako su to radili i prethodnih godina.

Prema dostupnim podacima iz Izvještaja o radu, Lokalni putevi godišnje Opštini Pljevlja ispostavljaju fakture za svoje usluge u vrijednosti od 450.000 do pola miliona eura. Ukoliko je preduzeće, kako smatraju u Upravi prihoda i carina, bilo obavezno da obraćunava PDV po stopi od 21 odsto nije teško zaključiti da je po tom osnovu država za šest godina ostala uskraćena za oko 600 hiljada eura.

Preduzeće za održavanje lokalnih puteva do februara 2015. poslovalo je kao javno preduzeće i do tada nije bilo u obavezi da obračunava PDV na fakturama koje ispostavlja lokalnoj upravi, s obzirom na to da je održavanje puteva usluga od javnog interesa.

Direktor Lokalnih puteva Dragan Jovović “Vijestima” je ranije kazao da preduzeće nikada do sada nije obračunavalo PDV na fakturama koje ispostavlja lokalnoj upravi i da imaju tumačenje Ministarstva finansija iz 2013. godine, koje im to potvrđuje.

”Imajući u vidu da je održavanje i zaštita lokalnih puteva zakonski ustanovljena obaveza, da se sredstva za te namjene obezbjeđuju u budžetu jedinice lokalne samouprave, smatramo da ta sredstva imaju karakter namjenske subvencije i ista ne podliježu obavezi plaćanja PDV-a od strane Javnog preduzeća za održavanje i zaštitu lokalnih puteva. Međutim, kada javno preduzeće iz navedenih sredstava vrši nabavku proizvoda i usluga za potrebe za održavanje lokalnih puteva, te nabavke podliježu obavezi plaćanja PDV-a”, navodi se u mišljenju Ministarstva finansija, koje je 2013. dostavljeno tadašnjem rukovodstvu preduzeća.

Ovaj dokument potpisala je tadašnja pomoćnica ministra finansija Marina Perović.

Poreski inspektori ispituju i da li u postupcima odgovornih u Opštini Pljevlja ima krivice, s obzirom na to da su godinama primali i plaćali fakture Lokalnim putevima bez obračunavanja PDV-a.

Nedavno su “Vijestima” i Uprave policije odgovorili da provjeravaju poslovanje pljevaljskog opštinskog preduzeća za održavanje lokalnih puteva zbog sumnje da je bilo neregularnosti u poslovanju u prethodnom periodu.

”Policijski službenici Centra bezbjednosti Pljevlja 5. februara 2020. godine postupali su po anonimnoj prijavi u kojoj je navedeno da su odgovorna lica oštetila to preduzeće, ali i budžet Opštine Pljevlja, u dijelu fakturisanih usluga Opštini Pljevlja i naloga za utroške goriva. O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima po čijem nalogu su prikupljena obavještenja od odgovornih lica i izuzeta određena dokumentacija”, navodi se u odgovoru Uprave policije.

Kazali su i da je u toku kontrola koja se odnosi na način obračuna PDV-a od 2015. godine i da kontrolu obavljaju i službenici Područne jedinice Uprave prihoda i carina.

”Takođe, provjerava se zakonski osnov eksploatacije kamena i drugog materijala koji se koristi kao tampon za lokalne puteve, kao i fakture koje su od strane ovog preduzeća dostavljene Opštini Pljevlja na realizaciju na kojima je fakturisan rad kamiona i mehanizacije Rudnika uglja Pljevlja za potrebe lokalne samouprave, a sve na osnovu ugovora o saradnji. O ishodu preduzetih radnji javnost će biti blagovremeno obaviještena”, navodi se u odgovorima Uprave policije.

Ostala opštinska preduzeća redovno obračunavaju

Na pitanje da li su nakon preregistracije 2015. bili u obavezi da obračunavaju PDV, kako to tvrde u Upravi prihoda i carina, Jovović je kazao da u tom dijelu zakonodavac ništa nije promijenio i da zakon poznaje nultu stopu poreza na dodatu vrijednost za djelatnosti od javnog interesa.

”Brojne inspekcije, uključujući i inspektore Poreske uprave, prošle su kroz ovo preduzeće i niko do sada nije dao bilo kakav prigovor zbog toga. Mi kao preduzeće čiji je osnivač opština Pljevlja redovno podnosimo izvještaje o svom radu lokalnoj upravi i odbornicima i niko nije imao zamjerki što nije obračunavan PDV. Primjedbi nisu imali ni u lokalnoj upravi kojoj dostavljamo fakture. Da smo bili u obavezi zašto ne bi obračunavali PDV”, rekao je Jovović.

Prema nezvaničnim informacijama, ostala opštinska preduzeća koja obavljaju djelatnosti od javnog interesa na svojim fakturama koje dostavljaju lokalnoj upravi, redovno obračunavaju PDV.

”Zbog neobračunavanja PDV-a, Lokalni putevi nijesu konkurentni ostalim preduzećima, jer ta preduzeća i moraju da iskažu PDV na računima, čime su njihovi računi uvećani za iznos PDV-a iako imaju istu cijenu satnice korišćenja neke od mašina”, kazao je sagovornik “Vijesti” upućen u ovu problematiku.

Goran Malidžan Izvor Vijesti