Estonia

Raivo Aeg Mailis Repsi skandaalist: Kuskil lõuna pool Euroopas ei oleks siin midagi taunimisväärset

Eesti meediaettevõtete liit pöördus täna peaminister Jüri Ratase poole, kuna liidu hinnangul ründas justiitsminister Raivo Aeg vaba ajakirjandust. Aeg saatis möödunud nädalal peaprokurör Andres Parmasele SMS-i, kus palus prokuratuuril anda hinnang sellele, kas Õhtuleht rikkus võimalikku korruptsioonijuhtumit uurides ja selle käigus ministri ametiautot jälitades seadust.

Peaminister Jüri Ratas vastas meedialiidule ühismeedia vahendusel, et tema hinnangul ei rünnanud justiitsminister Raivo Aeg vaba ajakirjandust.

Delfi rääkis Raivo Aegiga juhtunu lahti.

Õhtuleht kogus tõendeid võimaliku korruptsioonijuhtumi kohta. Te ise olete ju ka minevikus häälekalt korruptsiooni vastu võidelnud. Miks te siis ikkagi nüüd peaprokurör Andres Parmasele selle sõnumi läkitasite, et tasuks Õhtulehe tegevust uurida?

Olen korruptsiooni vastu olnud minevikus, olen olevikus ja ka tulevikus. Austan uurivat ajakirjandust, kes need korruptsiooni ilmingud välja uurib, teinekord koostöös õiguskaitseorganitega. Nii et see on igati tervitatav. Aga mis nüüd puudutab seda eelmise nädala pressikonverentsi, siis seal ma väga selgelt – no võib-olla siis mitte piisavalt selgelt – ütlesin välja, et minu jaoks väärtushinnanguliselt ei olnud korrektne tegevus, kui asuti eraviisiliselt jälitama ministri alaealisi lapsi. Neid ka siis pildistama ja hiljem, veel hullem, meedias avalikult presenteerima. Palusingi prokuratuuri selgitust või seisukohta, et kas see võib olla see eraviisiline jälitustegevus [Karistusseadustikus paragrahv 137 - K.H]. Ei andnud ma prokuratuurile ühtegi korraldust menetlust alustada või alustamisest keelduda. See oli lihtsalt selgituse küsimine riigi peaprokurörilt, kes minu jaoks on ikkagi tippjurist, endine kohtunik ja autoriteet.

Kas te tahtsite siis isiklikult teada saada, kas Õhtuleht eksis seaduse vastu?
Aga loomulikult. Mind ikkagi riivas see päris tõsiselt. Mitte see – veel kord, ma ei ole siin Mailis Repsi kaitsnud – , et tema tegu kuidagi õigustada. Juba kolmapäeval väljendasin, et see pole aktsepteeritav tegevus. Ma pole asunud tema käitumise osas mingile kaitsepositsioonile. Aga mind isiklikult riivas tõesti see, et tuuakse täiesti põhjendamatult sinna loosse siis lapsed ja riivatakse teatud mõttes nende privaatsust.

Football news:

Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy
Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match
Pioli on the defeat by Inter: The only difference was the relegation. There could be any result in equal teams
UEFA has no plans to abandon the Euro in 12 cities. Other options are undesirable