Poland

Amerykanie i Kanadyjczycy najbardziej zestresowanymi pracownikami na świecie

Raport ośrodka badań opinii publicznej "State of the Global Workplace" wskazuje na to, że pracownicy amerykańscy i kanadyjscy uplasowali się najwyżej pod względem poziomu codziennego stresu spośród wszystkich badanych grup. Ok. 57 proc. odczuwało stres każdego dnia. Stanowiło to wzrost o osiem punktów procentowych w porównaniu z rokiem wcześniej. Jednocześnie podobne zjawisko zaobserwowano u 43 proc. pracowników na całym świecie.

Według cytowanego przez CNBC głównego specjalisty Gallupa ds. miejsc pracy Jima Hartera wskaźniki określające codzienny stres, zmartwienia, smutek i złość mają tendencję wzrostową wśród amerykańskich pracowników od 2009 roku. Obawy związane z wirusem, chorobami, niepewnością finansową i traumą na tle rasowym przyczyniły się do zwiększenia stresu podczas pandemii.

„W ostatnim roku nasilenie stresu było szczególnie dotkliwe dla kobiet: 62 proc. pracujących kobiet w USA i Kanadzie zgłosiło, że codziennie odczuwa stres w porównaniu z 52 proc. mężczyzn. Wskazuje to na trwały wpływ zróżnicowanych ze względu na płeć oczekiwań dotyczących opieki w gospodarstwie domowym, ciągłych wyzwań związanych z opieką nad dziećmi oraz nadreprezentacji kobiet w niskopłatnych zawodach usługowych, które zostały najbardziej dotknięte pandemią” – wyjaśnia CNBC.

Jak dodaje, jednocześnie w ubiegłym roku spadł poziom codziennego stresu u kobiet w Europie Zachodniej. Badacze przypisują to mającym zapobiec bezrobociu wprowadzonym środkom bezpieczeństwa socjalnego dla rodziców i pracowników. Zwracają też uwagę, że zangażowanie pracowników w sprawy łączące się z zatrudnieniem spadło w pozostałych częściach świata, podczas gdy w USA wzrosło do 34 proc.

W opinii specjalisty z Gallupa wyższe zaangażowanie wraz z rosnącym stresem może prowadzić do wypalenia zawodowego i problemów ze zdrowiem psychicznym. Sądzi on, że za poprawę samopoczucia pracowników odpowiedzialne są instytucje jeśli chcą wspierać prężną siłę roboczą, poprawić wyniki w nauce i wydajność oraz przyciągnąć największe talenty.

Harter wyszczególnia pięć elementów niezbędnych, by zwiększyć zaangażowanie pracowników i pomoc w ich rozwoju. Zalicza do nich dobre samopoczucie zawodowe, dobre samopoczucie społeczne, dobre samopoczucie finansowe, dobre samopoczucie fizyczne oraz wspólnotę. Jego zdaniem największą rolę w poprawie samopoczucia pracowników na wszystkich szczeblach organizacji odgrywają menedżerowie.

CNBC akcentuje, że niektóre instytucje inwestują w ekspertów zajmujących się problematyką dobrego samopoczucia. Pracownicy, którzy są spełnieni i bezpieczni w swoim życiu osobistym, mogą przyczynić się do sukcesów firmy.

Football news:

Richard Dunn: Diash is young, but he has a special aura around him. He will be able to claim the captaincy at City
Rafael Benitez: Working at Everton is a chance to show that I want and can compete with anyone
Davide Calabria: It's even better if no one believes in Milan. Our goal is to add
Lyon made a request to Chelsea for Emerson. The defender of the Italian national team is Interesting to Inter and Napoli
Lewandowski trained on the weekend to get in shape before the start of the season
I'm Cristiano Ronaldo and I only send the ball into the net. The forward refused the crossbar challenge in Real Madrid
Yuriy Semin: Shevchenko has a lot of trump cards to lead the European top club