This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Czy nadchodzi Nowe Średniowiecze?

pokaż komentarz

Myślę że przyszłość która nas czeka DIAMETRALNIE różni się od średniowiecza.

System feudalny to system DRABINY/PIRAMIDY władzy i odpowiedzialności.

Senior miał wasali, a oni byli seniorami dla swoich wasali i tak kilka poziomów. Wynikało to z BRAKU możliwości sprawowania bezpośredniej władzy przez króla nad całym terytorium - brak odpowiedniej struktury administracyjnej, czy nawet warunków do komunikacji.

Senior miał władzę na wasalami, ale na swoim terenie to wasale byli realnymi posiadaczami i władzą publiczną.

I absolutnie NIC nie wskazuje aby miała powstać taka piramidalna struktura. Wręcz przeciwnie.


Dzięki komunikacji i technologii poziom rozwoju administracji (czy publicznej czy korporacyjnej) jest coraz wyższy. Potrzeba z każdym rokiem MNIEJ I MNIEJ struktury, urzędów itp.

Docelowo globalna korporacja może zarządzać wszystkimi ludźmi na ziemi, bez żadnej pionowej struktury. Tylko korporacja i prekariat. Pracownicy biurowi pracujący w takiej korpo też nie są odpowiednikiem arystokracji, czy klasy średniej - bo są jedynie klepaczami kodu czy administorami ludzi - ale BEZ FAKTYCZNEJ WŁADZY - władzę ma bowiem algorytm.