logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Gmina zwróci koszty przewozu niepełnosprawnych uczniów

Fotolia.com

Nowe przepisy ustalajce sposb obliczania kosztw przewozu niepenosprawnych dzieci do szkoy lub przedszkola przez rodzicw weszy w ycie 3 grudnia. Rodzice maj 30 dni na wypowiedzenie umowy zawartej z gmin zgodnie z wczeniejszymi przepisami.

Wprowadzone zmiany wynikaj z ustawy z 16 padziernika 2019 r. o zmianie ustawy Prawo owiatowe oraz niektrych innych ustaw. W nowych regulacjach przewidziano zwrot penych kosztw paliwa zuytego na drog dzieci i ich opiekunw do miejsca nauki i z powrotem.

Obowizki gminy

Tak jak poprzednio, do obowizkw gminy naley zapewnienie niepenosprawnym dzieciom picioletnim i szecioletnim, a take dzieciom objtym wychowaniem przedszkolnym z uwagi na potrzeb ksztacenia specjalnego bezpatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliszego przedszkola, oddziau przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub orodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Czytaj take:Dowz niepenosprawnego ucznia do szkoy: gminny bus lub zwrot kosztw dla rodzica

Gmina musi nadal zapewnia niepenosprawnym uczniom, objtym ksztaceniem specjalnym, bezpatny transport iopiek w czasie przewozu do najbliszej szkoy podstawowej, a uczniom...

Themes
ICO