logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Konkurencja dla NFZ. Czy prywatne ubezpieczanie się opłaca

MP Ubezpieczenia ycia

Prywatna opieka medyczna.Na cen prywatnej polisy zdrowotnej wpywa wiele czynnikw. Najwaniejsze to zakres usug, wiek ubezpieczonego i liczba osb przystpujcych do ubezpieczenia

Adobe Stock

Ubezpieczenie zdrowotne dziaa jak abonament. Co miesic opaca si skadk, ktra gwarantuje dostp do opieki.

System opieki medycznej w Polsce opiera si w gwnej mierze na publicznej ochronie zdrowia. Na przeomie lat 2018 i 2019 redni czas oczekiwania na gwarantowane wiadczenia zdrowotne wynosi 3,8 miesica wylicza Dorota M. Fal, doradca zarzdu Polskiej Izby Ubezpiecze. Dla 2,6 mln Polakw, to zbyt wiele i na wasn rk wykupuj prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Ile one kosztuj?

Potrzebne dodatkowe wsparcie

Spoeczestwo si starzeje, a liczba Polakw z problemami zdrowotnymi regularnie wzrasta. Wedug GUS 34 proc. Polakw jest pod sta opiek lekarsk. Profilaktyka i oczekiwanie miesicami na przyjcie u specjalisty lub operacj wci pozostawiaj bardzo wiele do yczenia mwi prezes zarzdu TU Zdrowie Aleksander Roda. W obliczu starzejcego si spoeczestwa, ochrona zdrowia zaczyna mie coraz wiksze znaczenie, a system pastwowy nie jest wydolny dodaje.

Rynek ubezpiecze zdrowotnych staje si w tej sytuacji swojego rodzaju poduszk bezpieczestwa dla przecionego systemu publicznego i przejmuje na siebie cz wspomnianego ryzyka. Rosnce znaczenie dodatkowych ubezpiecze zdrowotnych wida w dostpnych statystykach. 2,6 mln Polakw korzystao na koniec 2018 r. z prywatnych ubezpiecze zdrowotnych wynika z danych Polskiej Izby Ubezpiecze. To a o 23 proc. wicej ni rok wczeniej, a zainteresowanie nimi wci ronie. Z kieszeni naszych rodakw na indywidualne ubezpieczenia zdrowotne wydanych zostao w 2018 r. 821,1 mln z. W poprzednim roku byo to 678,9 mln z.

Ponad cztery na dziesi osb ma prywatne ubezpieczenie

Z oglnopolskiego badania zrealizowanego przez SW Research na zlecenie AXA Partners wynika, e blisko jedna trzecia Polakw (29,2 proc.) le lub bardzo le ocenia publiczn sub zdrowia. Bolczk ponad poowy ankietowanych s przede wszystkim: dugi czas oczekiwania na wizyt, tok i kolejki w placwkach. Na negatywn opini wpyw maj te: zbyt maa liczba placwek (11,5 proc.), zbyt due odlegoci placwek od miejsca zamieszkania (10,2 proc.) i nieprzystosowanie placwek do potrzeb osb o ograniczonych moliwociach poruszania si (8 proc.).

Taki obraz polskiej suby zdrowia sprawia, e rodacy poszukujcy pomocy medycznej coraz chtniej kieruj si do prywatnych gabinetw lekarskich. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla 22 proc. respondentw opaca pracodawca, samodzielnie finansuje je 22,5 proc. badanych. W cigu ostatnich 12 miesicy a 66,8 proc. z nich skorzystao z niepublicznej suby zdrowia przynajmniej jeden raz.

Gdzie kupi polis?

Ubezpieczenie zdrowotne dziaa jak abonament. Co miesic opaca si skadk, ktra gwarantuje dostp do informacji medycznej, internistw, lekarzy specjalistw (do ktrych nie trzeba mie skierowa), opieki ambulatoryjnej czy odszkodowania. Pakiety wykupi mona bezporednio w jednym z kilku towarzystw ubezpieczeniowych (PZU, Compensa , Allianz Polska, AXA,TU Zdrowie czy Aviva) lub w prywatnych klinikach medycznych takich jak Lux Med, Enel-Med czy Medicover.

U nas ubezpieczenie dajce dostp do prywatnych placwek to nie odrbny produkt, ale jest dodawane do ubezpiecze na ycie. Trzy warianty ubezpieczenia (podstawowy, rozszerzony, platynowy) dostpne s w ramach pakietu medycznego Bd Zdrw, oferowanego jako umowa dodatkowa do indywidualnego ubezpieczenia na ycie Nowa Perspektywa lub jako umowa dodatkowa w ubezpieczeniu grupowym Opiekun. Paci si jedn skadk wyjania Bohdan Biaorucki, rzecznik prasowy w Aviva.

Prywatna opieka medyczna decyduje cena

Polacy nie s skonni paci duych kwot na prywatne ubezpieczenie. Miesicznie za pakiet medyczny oferujcy dostp do lekarzy pierwszego kontaktu oraz specjalistw s w stanie paci 50 z tak podaje jedna trzecia badanych w ankiecie SW Research. Dla kwot wyszych od 75 do 200 z wskazania oscyluj wok 6 proc. do 19 proc. Co pity badany Polak chciaby takie ubezpieczenie mie w peni refundowane.

Na cen prywatnej polisy zdrowotnej wpywa wiele czynnikw. Najwaniejsze to zakres usug, wiek ubezpieczonego i liczba osb przystpujcych do ubezpieczenia. Podstawowy abonament medyczny obejmujcy nielimitowany dostp do lekarzy internistw, pediatrw i lekarzy specjalistw (w tym np. chirurga, neurologa czy ginekologa) mona wykupi za okoo 3070 z miesicznie. Pakiety rozszerzone, to koszt rzdu 130 z do okoo 260 z. Taniej bdzie, jeli to pracodawca oferuje moliwo przystpienia do ubezpieczenia grupowego. W tym przypadku wycena wysokoci skadki czsto jest indywidualna dla kadej firmy. Liczy si mona z kosztami od 16 z do 316 z (w zalenoci od tego jak bardzo rozbudowany pakiet wybierze ubezpieczony). Cz tych kosztw przedsibiorcy przenosz na siebie.

Zasig usug

Prywatne ubezpieczenie zapewnia opiek medyczn na terenie caego kraju. Tysice placwek gwarantujcych wykonanie usug z polisy rozsianych jest po setkach miast. Majc np. pakiet zdrowotny wykupiony w Compensie, lekarza mona szuka w jednej z 409 miejscowoci, w TU Zdrowie s to a 653 lokalizacje.

W zalenoci od wariantu ubezpieczenia, liczba specjalistw, do ktrych mona zwrci si o porad lekarsk bez dodatkowych kosztw, obejmuje od 12 do 48 specjalizacji. Usugi wychodzce poza zakres wykupionej polisy s dodatkowo patne. Z opat nie zwalnia niekorzystanie z wizyt.

prywatna opieka medyczna

WIDEO KOMENTARZ

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO