Poland

Koronawirus nie odpuszcza w Polsce: znów zmarło 599 osób

15 178 nowych przypadków zaka¿enia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmar³o 85 osób, zaœ z powodu wspó³istnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmar³o 514 osób - poinformowa³o Ministerstwo Zdrowia.

Najwiêcej przypadków zaka¿eñ pochodzi z województwa mazowieckiego - 1986 oraz z województwa wielkopolskiego - 1748. Pozosta³e przypadki pochodz¹ z województw: dolnoœl¹skiego (1481), œl¹skiego (1402), pomorskiego (1026), kujawsko-pomorskiego (1004), warmiñsko-mazurskiego (950), lubelskiego (937), zachodniopomorskiego (902), podkarpackiego (713), ma³opolskiego (661), ³ódzkiego (658), podlaskiego (481), opolskiego (429), lubuskiego (398), œwiêtokrzyskiego (310). 92 zaka¿enia to dane bez wskazania adresu, które zostan¹ uzupe³nione przez inspekcjê sanitarn¹.

Liczba zaka¿onych koronawirusem w Polsce to 973 593.  16 746 osób zmar³o.

Football news:

Frank Lampard: Back in December, Chelsea were in great shape. I am concerned that we lost it so quickly
Rodgers on Leicester's fight for the championship: It's too early to say, but in the first half of the season we played consistently and at a high level
Only in one season in the Abramovich era did Chelsea score fewer points after 19 rounds than they do now. Then Mourinho was sacked after 16 games
Werner has not scored in 11 games in the Premier League. He has 1 goal in his last 15 games for Chelsea
Manchester United are ready to offer 12 million euros for defender Lance Medina. In September, he was called up to the Argentina national team for the first time
Player Eibar Enric and defender Girona Luna were sentenced to 2 years in prison on probation for publishing a video of a threesome
Bayern will play Egypt's Al-Ahly or Qatar's Al-Duhail in the Club World Cup semi-finals