logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Przedsiębiorca oderwany od chorej na raka żony, doprowadzony na przesłuchanie.

  •  

    pokaż komentarz

    @Mamciewbupsku: Dlatego budujące jest niedawne orzeczenie WSA z Wrocławia, w którym po raz pierwszy chyba sąd administracyjny przyjął, że

    "organ podatkowy, wszczynając postępowanie karne skarbowe, nie może później nic nie robić zwłaszcza w ramach procedury, w której nie uczestniczy podatnik, a od której uzależniony jest upływ terminu przedawnienia. Działania powinny zmierzać do prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Sąd wskazał, że zadaniem KAS jest m.in. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców. Zadaniem urzędników nie jest natomiast bezzasadne wszczynane postępowań karnych skarbowych i ich dalsze nieprowadzenie. Zdaniem WSA, w rozpatrywanej sprawie nie doszło do skutecznego przerwania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a więc nastąpiło jego przedawnienie, w związku z tym uchylił zaskarżone decyzje organów obu instancji wydane w sprawie oraz umorzył postępowanie. "

  • Themes
    ICO