logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Przemysłowcy widzą przyszłość w ciemnych barwach

W listopadzie koniunktura w polskim sektorze przemysowym minimalnie si poprawia w stosunku do padziernika, gdy bya najsabsza od ponad dekady. Firmy widz jednak przyszo w ciemnych barwach.

Taki obraz sytuacji w przemyle maluje PMI, wskanik koniunktury bazujcy na ankiecie wrd menederw logistyki firm.

W listopadzie, jak podaa w poniedziaek firma IHS Markit, PMI w Polsce wzrs do 46,7 pkt z 45,6 pkt w padzierniku. Ankietowani przez Rzeczpospolit ekonomici spodziewali si przecitnie nieznacznie sabszego odbicia, do 46,5 pkt.

Kady odczyt PMI poniej 50 pkt oznacza, e w odczuciu ankietowanych menederw logistyki przemys przetwrczy kurczy si w ujciu miesic do miesica, wskazania wysze oznaczaj za rozwj tego sektora. Dystans od tej granicy jest miar tempa tych zmian. W tym wietle koniunktura w polskim przemyle bya w padzierniku najsabsza od poowy 2009 r. W listopadzie nieco si poprawia, ale recesja w tym sektorze nadal trwaa.

Obrazu zapaci w polskim przemyle nie potwierdzaj jednak jak dotd oficjalne dane dotyczce produkcji przemysowej w Polsce, ktre wskazuj na do agodne spowolnienie. W padzierniku produkcja przemysowa wzrosa o 3,5 proc. rok do roku, a w listopadzie jak szacuj przecitnie ankietowani przez Rzeczpospolit ekonomici o 0,9 proc. rok do roku. Jedn z przyczyn rozbienoci midzy PMI a innymi wskanikami koniunktury w przemyle moe by to, e IHS Markit bada niewielk grup (okoo 200) firm produkcyjnych, gwnie duych, silnie wczonych w midzynarodowe acuchy dostaw.

Czytaj take: Sabn gwne motory wzrostu polskiego PKB

Ankietowani przez firm IHS Markit menederowie odpowiadaj m.in. na pytania o to, jak zmieniy si w ich firmach w porwnaniu do poprzedniego miesica produkcja, warto zamwie, zatrudnienie, zalegoci produkcyjne itp.

W listopadzie polskie firmy przemysowe zgosiy po raz 13 z rzdu spadek produkcji, co wizao si z kolejnym spadkiem wartoci zamwie, zarwno krajowych jak i eksportowych. Listopad by pod tym wzgldem niewiele lepszy, ni padziernik, ktry z kolei by najgorszy od ponad 10 lat. Firmom szybko kurczy si lista niezrealizowanych zamwie, co sugeruje, e produkcja bdzie malaa take w kolejnych miesicach. Zapasy niesprzedanych wyrobw gotowych wzrosy po raz smy w cigu 10 miesicy. Reakcj firm na te zjawiska byy zwolnienia pracownikw, cho na niewielk skal.

Spowolnienie w europejskiej gospodarce skutkuje rwnie osabieniem presji inflacyjnej w firmach. Ceny produkcji sprzedanej ankietowanych firm w listopadzie minimalnie wzrosy po tym, jak w padzierniku spady po raz pierwszy od trzech lat. Jednoczenie wzrost cen pproduktw by w minionym miesicu najwolniejszy od wrzenia 2016 r.

Wrd ankietowanych firm nie wida cienia optymizmu. Wskanik oczekiwa dotyczcych produkcji w horyzoncie 12 miesicy znalaz si najniej od 2012 r., gdy IHS Markit zacza go oblicza.

Widoczne w odczytach PMI spowolnienie w polskim przemyle to odzwierciedlenie tego, co dzieje si na gwnych rynkach eksportowych. PMI w przemyle Niemiec jest poniej 50 pkt od pocztku br., cho w listopadzie do wyranie wzrs: do 44,1 pkt z 42,1 pkt w padzierniku.

Wrd przyczyn zapaci w niemieckim przemyle ekonomici wymieniaj gwnie problemy brany motoryzacyjnej z dostosowaniem si do nowych regulacji, a take spowolnienie gospodarcze w Chinach i napicia w globalnym handlu. Nad Renem jednak, inaczej ni w Polsce, niskie odczyty PMI znajduj odzwierciedlenie w danych dotyczcych produkcji sprzedanej przemysu, ktra faktycznie maleje w szybkim tempie.

Themes
ICO