Poland

Puchar Świata w biatlonie. Gitarzysta pogodził faworytów

23-letni Sturla Holm Laegreid wygra³ bieg indywidualny w Kontiolahti i zosta³ pierwszym liderem biatlonowego Pucharu Œwiata. To sensacja. Norweg wyprzedzi³ rodaka Johannesa Boe.

M³ody zawodnik z Geilo jest studentem oraz uwielbia graæ na gitarze. Ca³kiem nieŸle wychodzi mu te¿ bieganie na nartach z karabinem. Laegreid w poprzednim sezonie czterokrotnie startowa³ w zawodach Pucharu Œwiata, za ka¿dym razem zajmuj¹c miejsca w drugiej „dziesi¹tce”. Szansê dosta³ dopiero póŸn¹ wiosn¹, wczeœniej startowa³ w drugoligowym Pucharze IBU.

Na trasie w Kontiolahti strzela³ bezb³êdnie i mia³ siódmy czas biegu. To by³ jego pi¹ty pucharowy start w karierze. Wyprzedzi³ na mecie Boe oraz Niemca Erica Lessera. Dwie sekundy do podium straci³ Quentin Fillon Maillet, który zapowiada³ przed sezonem walkê o Puchar Œwiata.

Biatloniœci rywalizowali w Kontiolahti bez kibiców, a rywalizacjê w domu obejrza³ W³och Dominik Windisch, który mia³ niejednoznaczny wynik testu na koronawirusa. Przypadki zachorowañ wykryto w kilku innych ekipach, ale fiñskie w³adze pe³n¹ kwarantannê narzucili tylko Rumunom i Mo³dawianom.

Polacy rozczarowali, przyjêli role obserwatorów. Nasi zawodnicy s³abo biegali i mieli zwichrowane celowniki, co w biegu indywidualnym boli szczególnie, bo ka¿de pud³o oznacza minutê kary. Grzegorz Guzik, który pomyli³ siê na strzelnicy a¿ osiem razy, by³ w 101-osobowej stawce przedostatni.

Wyniki: 1. S. H. Laegreid (Norwegia) 48:57.0 (0+0+0+0), 2. J. Boe (Norwegia) +19.6 (1+0+0+0), 3. E. Lesser (Niemcy) +1:03.6 (0+1+0+0)… 84. £. Szczurek 8:43.6 (0+1+0+2), 89. A. Nêdza-Kubiniec 9:44.4 (1+2+2+1), 94. W. Skorusa 11:15.7 (1+3+0+1), 100. G. Guzik 12:33.7 (2+2+2+2)

Football news:

Barca's acting president refuses to buy the player
Atletico defender Perez could move to Cadiz. He's on loan in Granada
Rio Ferdinand: Manchester United were gloomy and at times lifeless against Sheffield Wednesday. Instability is not something that wins the Premier League
The rotor is signed goalkeeper Khabarovsk SKA Obukhov. He has 7 games to zero in the season of the FNL
Koeman about 2:1 with Rayo: It was possible to put a few penalties in the 1st half. Having VAR, we were not given any
Jose Mourinho: I paid for bad behavior: I watched matches on TV and gave huge fines. It doesn't work that way with other coaches
Karl-Heinz Rummenigge: As a cosmopolitan club, Bayern stands for tolerance and diversity