logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Samorządy mogą przyznawać stypendia sportowe

123RF

Do kompetencji rady gminy naley ustalenie rodzajw i wysokoci stypendiw sportowych przyznawanych przez gmin. Rada okrela take zasady oraz tryb przyznawania i pozbawiania tych wiadcze.

- Rada gminy chce ustanowi stypendia sportowe. Wysoko tych stypendiw bdzie wskazana wuchwale rady widekowo, z podaniem kryteriw indywidualizacji tych wiadcze. Czy przyznanie stypendium konkretnej osobie bdzie wymaga wydania decyzji administracyjnej przez wjta?

Zagadnienie to jest rozbienie rozstrzygane worzecznictwie. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy osporcie (dalej u.s.) jednostki samorzdu terytorialnego mog ustanawia i finansowa okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyrnienia dla osb fizycznych za osignite wyniki sportowe. Samorzdy mog take przyznawa i finansowa stypendia lub nagrody dla trenerw prowadzcych szkolenie zawodnikw osigajcych wysokie wyniki sportowe w midzynarodowym bd krajowym wspzawodnictwie sportowym (art. 31 ust. 2 u.s.).

Czytaj take: Program stypendialny w gminie: wolontariat nie moe stanowi przesanki przyznania stypendium

Organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego (w...

Themes
ICO