logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Sprawdź, jak przygotować się na PPK

Pracownicze Plany Kapitaowe to program dugoterminowego oszczdzania dla pracownikw. Dla nich dobrowolny, dla ich pracodawcw ju nie. Od stycznia kada firma zatrudniajca ponad 50 osb bdzie musiaa podpisa umow o zarzdzanie PPK z wybran instytucj finansow, a tym samym umoliwi swoim pracownikom oszczdzanie w ramach tego programu.

Decydujcy wybr

Wybr odpowiedniej, cieszcej si renom i dowiadczeniem, instytucji zarzdzajcej to kluczowa decyzja. Dla pracodawcw moe oznacza wsparcie przy wprowadzaniu i obsudze PPK, dla pracownikw efektywne pomnaanie ich oszczdnoci.

Spord najwikszych, zatrudniajcych ponad 250 osb pracodawcw, ktrych obowizek wprowadzenia PPK obj p roku wczeniej, ponad 1000 wybrao Grup PZU. Wrd nich tak wielkie koncerny, jak Orlen, Coca-Cola czy Grupa Energa. Pracodawcy doceniaj, e zapewniamy im wszechstronn pomoc przy wdraaniu i obsudze PPK. Na to chcemy postawi take w przyszoci mwi prezes PZU ycie Roman Paac.

Zadbaj o budet

Przygotowujc si na wprowadzenie PPK, ju teraz musisz zadba o to, by zapewni w firmowym budecie odpowiednie fundusze na wpaty na rzecz pracownikw. Ile? To zaley od liczby zatrudnionych w wieku od 18 do 55 lat (ich PPK obejm z automatu) i wysokoci wpat, na ktre si zdecydujesz. Obowizkowe to 1,5 proc., ale pracodawca moe je ju dobrowolnie zwikszy do 4 proc.

Wysze wpaty odprowadzane na rzecz pracownikw do PPK mog dotyczy czci z nich, np. tych z duszym staem, albo wszystkich. Decyzja ley w rkach pracodawcy, dla ktrego dodatkowe wpaty mog by metod, by utrzyma najbardziej wartociowych pracownikw i przyciga innych. To wane w sytuacji, gdy wedug bada nawet poowa pracodawcw w Polsce ma problem ze znalezieniem pracownikw.

Przygotuj system kadrowo-pacowy

Kolejny wany krok to techniczne przygotowania. System kadrowo-pacowy w twojej firmie czekaj nowe zadania, wic moe wymaga dostosowania. Zainteresuj si, jak to zrobi najmniejszym kosztem. Niektrzy dostawcy oprogramowania dostosowuj swoje produkty do potrzeb PPK bezpatnie, inni oczekuj opaty.

PZU uruchomi dla pracodawcw bezpatny internetowy serwis e-PPK, ktry umoliwia zawieranie umw o zarzdzanie i prowadzenie PPK. Wszystko mona zaatwi, nie ruszajc si zza biurka. Serwis e-PPK pozwala take na codzienn obsug Planw, np. zgaszanie do PPK nowych pracownikw, przekazywanie listy wpat na ich rachunki oraz przesyanie i rejestracj ich dyspozycji. Ma przy tym wielki atut: sam wychwytuje pomyki, np. w wyliczeniach czy w numerze PESEL.

Serwis e-PPK jest intuicyjny i atwy w uytkowaniu. Zaczytanie w serwie pliku, np. z list wpat, polega na przecigniciu go myszk na ekranie. Mona go rwnie na stae zintegrowa z najpopularniejszymi systemami kadrowo-pacowymi.

Poinformuj pracownikw

Jeszcze jeden wany obowizek, przed ktrym staniesz od stycznia, to przekazanie pracownikom penych i rzetelnych informacji o zasadach PPK. Musz wiedzie, na czym polegaj Plany i z czym si wie uczestnictwo w programie.

Jeli si na nie zdecyduj si, bdziesz z ich pensji potrca wpaty i odprowadza je do PPK. Ile? To zaley od decyzji pracownika: 2 proc. pensji brutto to ustawowe minimum, ale wysoko wpaty kady pracownik moe dobrowolnie zwikszy nawet do 4 proc. Za samo przystpienie do programu pracownicy dostan z budetu pastwa 250 z tzw. dopaty powitalnej, a potem po 240 z co roku, jeli wytrwaj przy oszczdzaniu.

Te i jeszcze wiele innych wanych szczegw dotyczcych zasad dziaania PPK mona znale w przygotowanych z myl o pracownikach materiaach informacyjnych, ktre oferuje PZU. Firma udostpnia rwnie pracodawcom szkolenie e-learningowe dla pracownikw, koczce si testem wiedzy o PPK i wydaniem certyfikatu. Zaley nam, by w jak najwikszym zakresie pomaga pracodawcom w wypenieniu ich obowizkw, do ktrych naley edukowanie pracownikw o PPK mwi wiceprezes TFI PZU Marcin tek.

Uwaga na kary!

Pracownicze Plany Kapitaowe to dla pracodawcw nie tylko obowizki, ale i koszty zwizane z odprowadzaniem wpat na rzecz pracownikw. Dlatego mog rodzi pokus, by zniechca pracownikw do udziau w programie. Nie rb tego, to si nie opaca! Za takie dziaania gro bardzo surowe kary sigajce nawet 1,5 proc. caego funduszu wynagrodze. To tyle, ile odprowadziby do PPK, gdyby zgosili si do niego wszyscy zatrudnieni.

Kary gro take tym pracodawcom, ktre nie dotrzymaj terminw zawierania umw o prowadzenie PPK, nie odprowadz wpat za pracownikw, zaniedbaj dokumentacj dotyczc uczestnictwa i obliczania wpat lub zgosz faszywe dane.

Wsppracuj z fachowcami

Przeraa Ci biurokracja i masa nowych obowizkw zwizanych z PPK? Wsppracuj z fachowcami. Grupa PZU w cigu kilku miesicy staa si jednym z liderw na rynku PPK, ma te ponad 20-letnie dowiadczenie w zarzdzani funduszami. Nasz wizytwk s m.in. rekordowe wyniki funduszy dunych i oszczdnociowych, a TFI PZU zajo drugie miejsce w rankingu Rzeczpospolitej na najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Z podobnymi imponujcymi efektami chcemy zarzdza Pracowniczymi Planami Kapitaowymi deklaruje wiceprezes Marcin tek.

Grupa PZU z powodzeniem przewiczya ju wprowadzanie PPK z ponad 1000 najwikszych pracodawcw, ktrzy jej zaufali. Wiceprezes tek mwi, e z mniejszymi firmami wsppraca przebiegnie rwnie sprawnie. wietnie znamy specyfik dziaania maych i rednich firm. To kluczowy dla caej Grupy PZU segment, w ktrym stale zwikszamy liczb biznesowych partnerw. Nikt nie zostanie sam. Mamy ponad 400 oddziaw caym kraju. Do dyspozycji pracodawcw i pracownikw oddajemy prawie 3000 doradcw. Dysponujemy wic wystarczajcym potencjaem, by zapewni pracodawcom kompleksow pomoc i wsparcie przy wprowadzaniu i obsudze PPK zapewnia Marcin tek.

Wicej informacji:

infolinia 22 640 06 22, mail ppk@pzu.pl, emerytura.pzu.pl

Themes
ICO