Poland

Szczęśliwy przegrany wygrał z Djokoviciem

Sensacja w Wiedniu: Novak Djokoviæ przegra³ 2:6, 1:6 w æwieræfinale z w³oskim „lucky loserem” Lorenzo Sonego. Odpad³ tak¿e obroñca tytu³u Dominic Thiem.

Lorenzo Sonego roœnie w Wiener Stadthalle z meczu na mecz. Po Dusanie Lajoviciu i Hubercie Hurkaczu zwyciê¿y³ tak¿e lidera rankingu œwiatowego. Pokona³ Djokovicia zadziwiaj¹co wysoko, od pierwszej wymiany dominowa³ na korcie, maj¹c w arsenale dobre serwisy i regularny bekhend oraz niezwykle szybkie nogi.

Ledwie trzy gemy wygrane przez Serba to i tak ma³a kara za widoczn¹ pasywnoœæ Novaka. Lider rankingu wygl¹da³ na mocno zniechêconego koniecznoœci¹ mierzenia siê z uskrzydlonym rywalem. Od czasu do czasu zrywa³ siê do bardziej dynamicznych akcji, ale robi³ to zupe³nie bez wiary. Nie umniejszaj¹c sukcesu 25-letniego W³ocha – wyraŸnie mu pomaga³.

W dotychczasowej karierze Lorenzo Sonego nie by³o wielu efektownych wydarzeñ. Wprawdzie w³oscy eksperci mówili o du¿ym talencie, ale jeden wygrany skromny turniej ATP na trawie (Antalya 2019) i od trzech lat w miarê solidna gra w ATP Tour (g³ównie na kortach ziemnych) nie powodowa³y zachwytów, lepsze opinie zbiera³ ostatnimi czasy ten nieco m³odszy – Jannik Sinner.

Podczas koronawirusowej przerwy Sonego wyleczy³ jednak przykr¹ kontuzjê nadgarstków, nastêpnie wygra³ w czerwcu wznowione po latach mistrzostwa W³och (Campionati Italiani Assoluti), do tego rodzinne miasto Turyn zrobi³o go swym œwiatowym ambasadorem (pani burmistrz Chiara Appendino jest wielkim kibicem tenisa) i nagle to Lorenzo mo¿e okazaæ siê now¹ nadziej¹ W³och.

W sobotnim pó³finale zagra z Danem Evansem, który zwyciê¿y³ 7:6 (7-3), 4:6, 6:3 Grigora Dimitrowa. Drug¹ parê pó³fina³ow¹ stworzyli Kevin Anderson (pokona³ 6:4, 7:6 (7-5) Danii³a Miedwiediewa) oraz Andriej Rubliow, lepszy od wyraŸnie zmêczonego mistrza US Open – Dominica Thiema. Rosjanin wygra³ z Austriakiem 7:6 (7-5), 6:2.

Wszystkie s³awy pokonane w Wiedniu (Djokovic, Thiem, Tsitsipas i Miedwiediew) maj¹ ju¿, obok Rafaela Nadala i Aleksandra Zvereva, pewnoœæ gry w ATP Finals w Londynie. Rubliow jest bardzo blisko awansu. Do ostatniego, ósmego miejsca w Masters nabli¿ej maj¹ Diego Schwartzman, Matteo Berrettini i Gael Monfils.

W turnieju deblowym znani s¹ pierwsi finaliœci – zostali nimi Jamie Murray i Neal Skupski. Brytyjczycy wygrali 6:4, 6:4 z Robertem Farahem (Kolumbia) i Fabrice'em Martinem (Francja). £ukasz Kubot i Marcelo Melo zagraj¹ spotkanie pó³fina³owe w sobotê wieczorem po singlach. Rywalami Polaka i Brazylijczyka s¹ dwukrotni mistrzowie Roland Garros (2019 i 2020) Niemcy Kevin Krawietz i Andreas Mies.

Football news:

Jota has 8 goals in his last 8 games for Liverpool
Powerful cyber attack on Manchester United: hackers blackmail, and the state threatens a fine (up to 18 million) for leaking data about fans
We want to get to know you better - please complete this questionnaire and tell us what other sports media you read!
Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it