logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Transakcje łańcuchowe: ruchoma dostawa a stawka VAT

Fotolia

Dostawa towarw na rzecz drugiego podmiotu w acuchu stanowi tzw. ruchom dostaw towarw i w konsekwencji jako eksport towarw powinna by opodatkowana stawk podatku w wysokoci 0 proc.

Taki wniosek pynie z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 sierpnia 2019 r. (0112-KDIL1-3.4012.357.2019. 2.PR).

Wnioskodawca, bdcy zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT w Polsce, prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie kompleksowych rozwiza optycznych dla przemysu telekomunikacyjnego. Dokonuje on dostaw towarw na rzecz polskich, jak i zagranicznych kontrahentw. Realizujc sprzeda towarw, spka uczestniczy w transakcjach acuchowych, w ramach ktrych kilka podmiotw dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposb, e pierwszy z nich wydaje towar bezporednio ostatniemu wkolejnoci nabywcy. W transakcjach tych wystpuj trzy podmioty. Za kadym razem spka peni rol pierwszego podmiotu w acuchu. To wanie od niej towar zostaje wysany do finalnego nabywcy, bdcym podmiotem spoza Unii Europejskiej. Przewonik transportu za kadym razem jest wskazywany przez kocowego nabywc, aodpowiedzialno za organizacj transportu spoczywa na spc...

Themes
ICO