logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Wojsko na stokach narciarskich

Armia rusza z kampani, ktrej celem jest zwikszenie liczby onierzy.

W piciu wojewdztwach ruszy projekt Ferie z WOT". Do jednostek wojskowych w Rzeszowie, Chemie, Gliwicach, Kutnie i Supsku stawili si ochotnicy do Wojsk Obrony Terytorialnej. Przerw w nauce wykorzystaj oni na szkolenie podstawowe, po ktrym zo przysig wojskow i rozpoczn sub w tych wojskach. Kolejne szkolenia zostan zorganizowane wtedy, gdy w pozostaych wojewdztwach rozpoczn si ferie zimowe.

Organizatorzy takiego szkolenia licz, e wezm w nich udzia gwnie uczniowie i studenci. Ppk. Marek Pietrzak rzecznik Dowdztwa WOT tumaczy, e wynika to z faktu, e co trzeci onierz obrony terytorialnej ma mniej ni 25 lat.

W 2019 roku z takiej moliwoci zdobycie umiejtnoci wojskowych skorzystao 700 ochotnikw. Blisko poowa z nich bya uczniami lub studentami. - Deklarowali oni, e do podjcia decyzji o zaoeniu munduru skonio ich dopasowanie terminu szkolenia do zimowej przerwy midzysemestralnej opisuje ppk. Pietrzak. Zreszt cz z nich zaliczya szkolenie podstawowe w czasie wakacji letnich, gdy wojsko stworzyo tak moliwo.

Wicej we wtorek we wtorkowej Rzeczpospolitej" i na rp.pl dzi po 21-szej

Themes
ICO