Turkmenistan
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Türkmen-özbek serhedindäki ýol çäklendirmeleri azaldylýar

Özbegistan bilen Türkmenistanyň serhedindäki halkara gözegçilik nokatlary "Alat" we "Farap" 1-nji iýundan başlap kadaly iş düzgünlerine geçýär, daşary ýurtlaryň ulaglarynyň gatnawlaryna girizilen çäklendirmeleriň bir topary ýatyryldy diýip, Özbegistanyň Döwlet gümrük komitetiniň metbugat gullugy habar berdi.

Habarda bellenilmegine görä, çäklendirmeleri azaltmak baradaky ylalaşyk özbek wekilýetiniň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň orunbasary Otobek Ibragimowyň ýolbaşçylygynda Aşgabada eden iş sapary wagtynda gazanyldy.

Mundan başga, iş saparynyň dowamynda iki ýurduň arasynda daşalýan harytlar barada maglumat alyşmak baradaky protokolyň taslamasy, şeýle-de gümrük serhedinden geçýän harytlar we ulaglar barada deslapky maglumatlary alyşmagyň tehniki şertleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle-de, “Alat” we “Farap” barlag nokatlaryndan günde azyndan 500 ýük awtoulagynyň geçmegini üpjün etmek kararyna gelindi.