Czech Republic

Akcie marihuany stoupají. Konopné firmy se těší na tolerantního Bidena

Marihuana se novì smí legálnì užívat v patnácti amerických státech, novì mezi nì patøí Arizona, Montana, New Jersey a Jižní Dakota. Firmy, které se produkcí èi skladováním konopí zabývají, tak nejspíš èekají dobré èasy. 

„To, že Biden vyhrál volby je skvìlé. Pozitivnì to pøispívá k dekriminalizaci a legalizaci marihuany,“ uvedl generální øeditel spoleènosti Canopy Growth David Klein pro CNN. Právì akcie Canopy Growth vzrostly v posledních týdnech o 6 procent.Podobnì jsou na tom i spoleènosti Aurora Cannabis, kde byl zaznamenán nárùst o 25 procent a Tilray se 14 procent.

„Ukazuje se, že vìtšina Amerièanù už je pro legalizaci marihuany. Užívání konopí se zkrátka stává spoleèenskou normou,“ øíká Klein. „Myslím si, že tlak veøejnosti v blízké dobì dožene Kongres k tomu, aby zmìnil pravidla týkající marihuany,“ dodává.

I pøes veškerý optimismus ale èelí konopné odvìtví pøekážkám na federální úrovni, a to pøedevším za pøedpokladu, že velkou èást Senátu si udrží republikáni. Pokud by totiž v èele Senátu stál republikánský zástupce Mitch McConnell, marihuanová reforma by se zasekla na mrtvém bodì i pøes Bidenovu výhru.

Firmy, které podnikají v konopném odvìtví, mají navíc také potíže s financováním. Zákon z osmdesátých let jim totiž neumožòuje jejich podnikání financovat tradièním zpùsobem, jelikož je navržen tak, aby trestal drogové dealery. 

Kromì financování mají navíc spoleènosti potíže i s pojištìním svých podnikù a kvùli nabízenému sortimentu nemají na státní pomoc v pøípadì zásahu vyšší moci.

Football news:

Hector Bellerin: Arteta was like an older brother to me when he played at Arsenal. I was a little naughty
Chelsea are considering the option of a temporary appointment of Grant and the arrival of Tuchel in the summer in the event of Lampard's dismissal
Klopp responds to Clattenburg about refereeing: I don't play mind games. For various reasons, I am not Ferguson
Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired